Ondřej Matějka: Čeští protestanté a vznik Světové rady církví. Úvaha nad podmínkami globálního vlivu jedné náboženské menšiny

Výzkumné semináře Institutu mezinárodních studií FSV UK a MÚA AV ČR – podzim 2016

23. 1. 2017

 

Příspěvek nabídl vysvětlení mimořádného vlivu českých protestantských elit v největší světové ekumenické organizaci v první polovině studené války z perspektivy transnacionální historie. Načrtl nejdříve postupnou kumulaci mezinárodního sociálního kapitálu českých protestantů od poloviny 19. století, zmapoval jejich interakci s dynamikou západního ekumenického hnutí v meziválečném období a konečně vymezil národní i transnacionální významy a instrumentalizace ustavených sítí a propojení v kontextu bipolárně rozděleného světa.

 

Foto: Radka Šustrová (MÚA AV ČR)