Mezinárodní konference Between Politics and Culture: New Perspectives on the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880s–1930s)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uspořádaly ve dnech 30. 5. – 31. 5. 2014 konferenci na téma Between Politics and Culture: New Perspectives on the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880s–1930s).

Foto: Vlasta Mádlová