Metodický seminář: Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivů se zřetelem k fondu Zdeněk Nejedlý

  • 25. 10. 2016, Praha, přednáškový sál Národního archivu

Seminář byl určen registrovaným účastníkům především z řad archivářů a muzejníků. Zaměřil se na problematiku vymezení a zpřístupnění složitých a rozsáhlých osobních fondů resp. rodinných archivů (ve smyslu osobních dokumentů několika generací jedné rodiny). Věnoval se koncepčním a metodickým otázkám zpracování těchto rozsáhlých celků se složitou strukturou, v níž jsou zastoupeny ve větší míře např. písemnosti cizích osob a rodinných příslušníků, dokumenty z veřejné činnosti původce nebo různé druhy sbírek (foto, fono, tisky, hudebniny, výstřižkové archivy, kopie a opisy).