Martin Jemelka – Jakub Štofaník: Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita a sociální otázka

3. 10. 2016

Náboženský život, ať již v oblasti hodnotové orientace, nebo náboženské praxe, rozhodně nepatří k frekventovaným tématům české historiografie a etnologie dělnictva. Prezentace představila projekt, který promýšlí sekularizační paradigmata v geografickém rámci meziválečných českých zemí, dělnickou religiozitu mimo institucionální rámce tradičních a nových církevních společenství a sociální otázku jako platformu prolínání náboženského a politického života.