Konference: Volební kultura v Praze (1918–2018)

Praha, 14. – 15. 11. 2018

foto: Vlasta Mádlová (MÚA AV ČR)