Konference Odkaz Jaroslava Krejčího

Praha, Vila Lanna, 17. 2. 2016

pořadatelé: Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

foto: Vlasta Mádlová (MÚA AV ČR)