Konference: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918

21. 10. 2021, Praha