Kateřina Králová: Přeživší holocaustu v poválečném Řecku

Výzkumné semináře Institutu mezinárodních studií FSV UK a MÚA AV ČR – podzim 2016

31. 10. 2016

foto: Radka Šustrová