Děkovný list AV ČR pro Květu Valentovou

Pracovnice MÚA Květa Valentová obdržela 27. 4. 2016 od předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše Děkovný list AV ČR.

Foto: Viktor Černoch (Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR)