Děkovný list AV ČR pro Jaroslavu Kaufmannovou

Pracovnice Technicko-hospodářské správy MÚA AV ČR Jaroslava Kaufmannová obdržela 29. 11. 2018 od předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové Děkovný list za obětavou práci pro AV ČR.

Foto: Jáchimová (Kancelář AV ČR, 2018)