Bohumil Jiroušek: Historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století

Praha, 13. 4. 2015

Josef Kalousek (1838–1915) spojoval svět české vědy a české politiky, neboť spolupracoval nejen s pražskou univerzitou, ale také s Národním muzeem, Královskou společností nauk a v neposlední řadě s Českou akademií věd a umění. Současně však díky kontaktům na rodinu Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra vstupoval do výraznějších politických kontextů, mj. v souvislosti se státoprávním bojem. Projekt GA ČR Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století si klade za cíl zmapovat na základě podrobného archivního studia životní osudy Josefa Kalouska, jeho vědecké aktivity i zapojení do politiky (staročeská strana), včetně jeho publicistického působení. Publikačním cílem je biografie Josefa Kalouska, edice Kalouskovy korespondence s českými historiky a především jeho rozsáhlé deníky, v nichž se odráží jeho myšlení i vlastní role v české kultuře, vědě a politice
2. poloviny 19. století.