Bohemikální staré tisky (Sbírka R. Hirsche)

Součástí Knihovny T. G. Masaryka je sbírka plzeňského bibliofila Rudolfa Hirsche, kterou Ústav T. G. Masaryka zakoupil z Hirschovy pozůstalosti v roce 1938. Tehdy čítala cca 60.000 svazků, z toho 9–10.000 starých tisků nejširšího tématického záběru včetně věd přírodních.