Archeologický výzkum Čeňka Chvojky na Ukrajině

Čeněk Chvojka (4. 2. 1850, Semín – 2. 11. 1914, Kyjev) byl archeolog, který působil především na Ukrajině a zásadním způsobem tam přispěl ke koncepci počátků a vývoje slovanského osídlení. Archeologické výzkumy zahájil v 90. letech 19. století, objevil a vědecky popsal řadu starších kultur (trypilská, zarubiněcká, čerňachovská), zkoumal velká skytská hradiště i základy nejstarších křesťanských kostelů z 11. a 12. století, v Kyjevě odkryl základy paláce knížete Vladimíra.

Archiv AV ČR uchovává několik zajímavých dokladů o jeho vědecké působnosti a badatelské činnosti; Vlasta Mádlová, která má na starosti fotosbírky, připravila podklady pro obrazovou publikaci Archeologický výzkum Čeňka Chvojky na Ukrajině (především měla na starosti vyhledání a digitalizaci obrázků, jejich úpravu a sestavení popisů).

 

Publikace byla předána jako osobní dar předsedy vlády ČR Mirka Topolánka při návštěvě Ukrajiny ukrajinskému prezidentu Viktoru Juščenkovi.

Digitalizované fotografie z Chvojkových výzkumů: zde.