Alain Soubigou laureátem Čestné oborové medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

Na návrh ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a po doporučení Vědecké rady a Akademické rady udělila předsedkyně Akademie věd ČR dne 6. prosince 2019 francouzskému historikovi Alainu Soubigou Čestnou oborovu medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.

 

Alain Soubigou (nar. 1965) přednáší dějiny střední Evropy na Sorbonnské univerzitě v Paříži. Ve svém výzkumu se zabývá moderními a soudobými dějinami českých zemí a Československa.
V 80. letech studoval u předních francouzských bohemistů Bernarda Michela a Antoina Marèse. Po revoluci 1989 rozvinul osobní vztahy s českými historiky a studoval v českých archivech a knihovnách. Publikoval mimo jiné monografii o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi, která vyšla i v českém překladu v nakladatelství Paseka.
„Jeho práce odrážejí hlubokou znalost pramenů i odborné literatury a patří mezi celosvětově hojně citované zdroje. V neposlední řadě platí za uznávaného propagátora české kultury a české vědy ve Francii,“ uvedl ve svém zdůvodnění ředitel MÚA AV ČR Luboš Velek.