Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury

Generální katalog rukopisů uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí

Digitální průvodce po rukopisných fondech

 

Vstup do databáze: https://tritius.mua.cas.cz/

 

Obsahuje popisy rukopisů neúřední povahy uložených na území České republiky a rukopisných bohemik v zahraničí. Je provázána s databází kodikologické literatury (Kodikologická bibliografie) a databází institucí a fondů (Digitální průvodce po rukopisných fondech). Do databáze byly převedeny údaje ze starších tištěných katalogů rukopisných sbírek (seznam s komentářem viz níže), výstupy z nové katalogizace rukopisů, retrospektivní i recentní bibliografie k rukopisům a kodikologii obecně a aktualizovaná a rozšířená hesla z Průvodců po rukopisných fondech (archivy, muzea, zámecké knihovny, centrální knihovny). Záznamy jsou průběžně doplňovány, rozšiřovány a aktualizovány. Popis obsahu a struktury databáze zde.

Nově zpřístupněno: Digitální průvodce po rukopisných fondech - aktualizovaná elektronická verze Průvodce po rukopisných fondech. Dostupné instituce a fondy: archivy, zámecké knihovny, muzea, centrální knihovny, prozatím nedostupné: církevní knihovny. Při zadání dotazu zvolte v prvním poli Vyhledávat: pouze instituce a fondy.

Seznam a sigly institucí spravujících rukopisy

Seznam vložených katalogů - publikované katalogy rukopisů

Seznam vložených katalogů - nepublikované, nebo pouze částečně publikované katalogy rukopisů

 

    

  Zpřístupnění bibliografických záznamů k bohemikálním rukopisům v zahraničních paměťových institucích

    

   

   Zpřístupnění bibliografických záznamů k rukopisům Strahovské knihovny  

 

   

   Zpřístupnění bibliografických záznamů k rukopisům Knihovny pražské metropolitní kapituly