smidrkal@mua.cas.cz

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

 • +420 234 612 414

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2014: Ph.D., FSV UK, Praha
2008: Mgr., PhDr. FSV UK, Praha
2005: Bc., FSV UK, Praha

 

Badatelské zaměření:

Transnacionální dějiny střední Evropy; kulturní a sociální aspekty dějin vojenství; dějiny studené války ve střední Evropě; dějiny filmu a masových médií

 

Výzkumné projekty:

 • Spolupracovník projektu „Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918–1938“, česko-rakouský bilaterální grant GA ČR a FWF, od 2017
 • Spolupracovník projektu „Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí“, standardní grant GA ČR, 2014–2016.
 • Spolupracovník a druhý koordinátor projektu „Společná česko-rakouská kniha o dějinách“, Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, 2014–2017.

 

Pedagogická činnost:

         FSV UK, Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských studií

 

Publikační činnost (od roku 2010):

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Studie v recenzovaných časopisech

 • Šmidrkal, Václav. Abolish the army? The ideal of democracy and the transformation of the Czechoslovak military after 1918 and 1989. European Review of History / Revue européenne d’histoire. 2016, roč. 23, č. 4, s. 623–642.
 • Šmidrkal, Václav. Fyzické násilí, státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918–1923. Český časopis historický. 2016, roč. 114, č. 1, s. 89–115.
 • Šmidrkal, Václav. „Bratři ve zbrani“: představy o spojenectví Národní lidové armády NDR a ČSLA ve světle krize roku 1968. Historie a vojenství. 2014, roč. 58, č. 1, s. 4-19.
 • Šmidrkal, Václav. „Železná opona“ jako české místo paměti. Střed/Centre. 2012, roč. 4, č. 1, s. 56-79.
 • Šmidrkal, Václav. Die sozialistische Armee als eine Kulturmacht? Die Tschechoslowakische Armee 1950–1956. ILCEA – Revue d’Institut des langues et cultures d’Europe et d’Amérique. 2012, roč. 16, vydáno 4. 7. 2012 [URL: http://ilcea.revues.org/index1277.html]
 • Šmidrkal, Václav. ČSLA jako subjekt a objekt speciální propagandy v 60. letech 20. století. Historie a vojenství. 2011, roč. 55, č. 4, s. 85-96.
 • Šmidrkal, Václav. O vzniku a úloze bratislavského Vojenského uměleckého souboru. Vojenská história. 2010, roč. 14, č. 2, s. 60-74.

Studie v kolektivních monografiích

 • Šmidrkal, Václav. Military Film Studios before 1970: Between Cinematic Avant-Garde and Films on Command, in Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960, eds. Lars Karl a Pavel Skopal. New York a Oxford: Berghahn Books, 2015, s. 145–165.
 • Šmidrkal, Václav. The Image of “Real France”: Instrumentalization of French Culture in the Early Communist Czechoslovakia In Beyond the Divide. Entangled Histories of Cold War Europe, eds. Simo Mikkonen a Pia Koivunen. New York a Oxford: Berghahn Books, 2015, s. 177–195.
 • Šmidrkal, Václav. „Hobbypolizisten? Freiwillige Helfer der Polizei in der Tschechoslowakei und der DDR (1952–1989)“ In Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/491989, eds. Volker Zimmermann a Michal Pullmann. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, s. 111–148.
 • Šmidrkal, Václav. „Rote Filme unter Waffen. Das Filmstudio der Nationalen Volksarmee als Musterknabe des östlichen Militärbündnisses?“ In Der deutsche Film im Kalten Krieg, eds. Christin Niemeyer a Ulrich Pfeil. Bruxelles: Peter Lang, 2014, s. 119–148.
 • Šmidrkal, Václav. Musen, Soldaten und die Partei. Zum Stellenwert der Kulturarbeit in den Streitkräften der DDR und der Č(S)SR. In Die ČSSR und die DDR im Vergleich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier staatssozialistischer Systeme in Mitteleuropa, eds. Miloš Řezník a Katja Rosenbaum. Berlin: Edition Kirchhof & Franke, 2013, s. 77–91.
 • Šmidrkal, Václav. „Strážci státní hranice objektivem Československého armádního filmu“. In Ochrana státní hranice 1948–1955, eds. Pavel Vaněk a kol. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, s. 65–71.
 • Šmidrkal, Václav. „Propaganda specjalna armii socjalistycznych na przykładzie ćwiczeń »Lato-67«“. In Na z góry upatrzonych pozycjach, eds. Bartłomiej Międzybrodski, Magdalena Gajda et al. Warszawa a Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions, 2011, s. 425–432.
 • Šmidrkal, Václav. „Historická komparace a její alternativy“. In Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, ed. Barbora Skálová a kol. Praha: Matfyzpress, 2011, s. 79–96.