Hlavní záložky

Modern Jewish History Seminar by Ildikó Barna: The DEGOB Collection through a Digital Lens 14.12. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2021 13.12. 2021
Přednáška Jany Fantysové Matějkové: Guillaume de Machaut, klerik, almužník, notář, sekretář, skladatel a básník na dvoře Jana Lucemburského 2.12. 2021
...a přece mlčet nebudu! Diskusní panel u příležitosti dvou výročí Karla Havlíčka Borovského (1821–1856) 24.11. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2021 22.11. 2021
Wokshop k digitální edici Jistebnického kancionálu 15.11. 2021
Modern Jewish History Seminar by Jan Machala: Silenced voices. The untold stories of the “Last pogrom” in the Moravia (1918) 9.11. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2021 8.11. 2021
Mají Češi a Rakušané společné dějiny? Prezentace knihy „Sousedé. Česko-rakouské dějiny“ s diskusí 3.11. 2021
Conference: One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann Between Prague and Jerusalem (1883–1975) 3.11. 2021 - 4.11. 2021
Přednáška: Pražské fragmenty Notre Dame. Recepce pařížské polyfonie v českých zemích 2.11. 2021
Přednáška: Alice Masaryková. První dáma republiky? 2.11. 2021
Den otevřených dveří v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR 2.11. 2021
Colloquium: Marian Devotion in Late Medieval Society 29.10. 2021 - 30.10. 2021
Modern Jewish History Seminar by Michal Frankl: Languages of loyalty. Revocation of Jewish citizenship in Poland and Czechoslovakia, 1938–1939 26.10. 2021
Havlíčku, Havle! Vědecká konference u příležitosti 200. výročí narození a 165. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského 26.10. 2021 - 27.10. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2021 25.10. 2021
Workshop: Pro les nevidíme stromy? 25.10. 2021 - 26.10. 2021
Konference: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918 21.10. 2021
Česko-ukrajinské kolokvium: Archeologové Čeněk Chvojka a Ivan Borkovský: česko-ukrajinský příběh 18.10. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – podzim 2021 11.10. 2021
Workshop: Digital Humanities in Not-So-Early Music Research 2021/3: State-of-the-Art Modern Digital Editions 23.9. 2021 - 24.9. 2021
International Conference of SKÖTH: Austria and the Czech Republic as Immigration Countries: Transnational Labor Migration since 1780 in Historical Comparison 16.9. 2021 - 17.9. 2021
Conference: Local Administration during the First and Second World Wars 8.9. 2021 - 10.9. 2021
Online Workshop: Humanitarian Mobilization in Central and Eastern Europe during the Twentieth Century 23.6. 2021 - 25.6. 2021
Seminář: Alice Masaryková a Slovensko. Emancipovaná žena v tieni veľkého otca 17.6. 2021
Workshop: „Allerunterthänigst unterfertigte Bitte“ – Inhalt, Form und Bedeutung von Bittschriften im langen 19. Jahrhundert 10.6. 2021 - 11.6. 2021
Workshop: Evidence fotografií podle druhů, technik a poškození 28.5. 2021
Workshop k projektu: Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19 26.5. 2021
Online lecture by Paweł Gancarczyk (Institute of Musicology, Polish Academy of Sciences), Petrus Wilhelmi: Utraquist Sources and New Facts about His Music 19.5. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2021 3.5. 2021
Online přednáška: Marta Hradilová – Martina Hrdinová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), Česká knižní kultura do roku 1800 online – Knihověda.cz 3.5. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2021 26.4. 2021
Online paper: Julia Reinke (Masaryk Institute and Archive of the CAS), Comrade Refugee. Refugees from the Greek Civil War in the German Democratic Republic 26.4. 2021
Workshop: Typy fotografií a jejich dlouhodobá archivace 20.4. 2021
Onlinevortrag von Anna Artwińska: Grenzfälle des autobiographischen Schreibens: Karel Čapeks „Hovory s T. G. Masarykem“ 15.4. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2021 12.4. 2021
Online paper: Filip Herza (Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences), Czechoslovak colonialism? Migration, colonisation, and the Land Reform in the interwar Subcarpathian Ruthenia 12.4. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2021 22.3. 2021
Online přednáška: Marie Bahenská (MÚA AV ČR) – Libuše Heczková (FF, Univerzita Karlova) – Dana Musilová (FF, Univerzita Hradec Králové), Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století 22.3. 2021
Online přednáška: Zuzana Kudzbelová (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica), K slovensko-českým vzťahom v rokoch 1850–1882. Pohľadom analýzy sociálnej siete českých a slovenských vzdelancov 15.2. 2021
Výzkumné semináře MÚA AV ČR – jaro 2021 15.2. 2021
Workshop: Perspektiva výzkumu františkánské kultury v Čechách. Historie – spiritualita – liturgie – hudba a umění 1.2. 2021
Výstava: Za volební právo žen! 28.2. 2020 - 31.1. 2021