Workshop k projektu: Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19

Datum konání: 
26. 5. 2021, 9:30

Workshop bude přístupný online přes YouTube kanál Tohle jsme prožili https://www.youtube.com/channel/UCRJOqpnzIgwg1ekh78ecYJA nebo přes odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=DWY0Xt9ozCM

Pořádá: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

 

Program

 

09.30–10.00

 • Úvodní slovo ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
 • Úvodní slovo prezidentky Asociace univerzit třetího věku, z. s., Mgr. Magdalena Edlová, DiS.

 

1. Didaktika seniorského vzdělávání a senioři na internetu

10.00–11.30

Chair: PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. (MÚA AV ČR, v. v. i.)

 • doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D., (MÚA AV ČR, v. v. i.): Geneze, cíle a společenská relevance projektu „Senioři – nositelé historické paměti 20. století: distanční vzdělávání třetího věku v historických vědách v éře pandemie COVID-19“
 • PhDr. Hana Vavříková, Ph.D., (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity): Senioři v online prostoru
 • Jan Bartoš (Elpida, o. p. s.): Elpida do domu: shrnutí roční zkušenosti s online výukou seniorů z pozice vzdělávacího a kulturního Centra Elpida

 

11.30–13.00 Pauza na oběd

 

2. Distanční vzdělávání (seniorů)

13.00–14.30

Chair: doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (MÚA AV ČR, v. v. i.)

 • Dr. hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska Prof. UŚ – PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D. (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice): Příklady mezinárodních projektů v oblasti distančního vzdělávání
 • doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. (Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice) ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy; MÚA AV ČR, v. v. i.): Výuka na univerzitách třetího věku v době koronavirových omezení
 • Dr. Katarína Grunwald, M.A. (EFOS – European Federation of Older Students): Online-výučba členských univerzít tretieho veku EFOS-u

 

14.30–15.00 Pauza na kávu

 

3. Online vzdělávání v historických vědách

15.00–16.30

Chair: PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D. (MÚA AV ČR, v. v. i.)

 • Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů): HistoryLab: badatelská výuka dějepisu v digitálním prostředí
 • Mgr. Magdalena Benešová (Post Bellum, z. ú.): Propojování generací na dálku
 • prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy) – doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.): Výzkumy v oblasti orální historie a soudobých dějin a online vzdělávání: reflexe interdisciplinárního a mezigeneračního dialogu v době koronavirové

 

Workshop se koná jako součást řešení projektu spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA4.

 

Tisk (PDF)