Workshop: Typy fotografií a jejich dlouhodobá archivace

Datum konání: 
20. 4. 2021, 13:00

foto_workshop-2021.jpg?itok=j_AJFS_a Online via Microsoft Teams.

Pořádají: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.; Restaurátorský ateliér Státního oblastního archivu v Praze

 

Workshop pro archiváře a pracovníky v evidenci a digitalizaci fotografických archiválií – část 1/2 (interní školení online)

 

Lektorka: MgA. Lenka Lesenská

Lenka Lesenská, restaurátorka papíru a fotografií, spolupracuje na průzkumu fotografických archiválií v MÚA AV ČR od roku 2015.

Nejprve se věnovala poměrně náročnému tématu průzkumu a restaurování fotografií na skleněné i papírové podložce, které byly poškozeny povodněmi v roce 2002 (projekt FAMU – MÚA, Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR). Následně se na stáži v MÚA zapojila do projektu Strategie AV21 Paměť v digitálním věku, ve kterém prováděla průzkum, čištění a restaurování fotografií ze sbírky Jiřího Daneše a Luboše Perka.

Orientuje se ve škále metodologických postupů a dovede předkládat fundované varianty a návrhy restaurátorského či konzervátorského postupu, s citlivým přihlédnutím k povaze archivních fondů.

 

Kontakt pro zájemce o zaslání linku – Tomáš W. Pavlíček (pavlicek@mua.cas.cz)