Workshop: Pro les nevidíme stromy?

Datum konání: 
25. 10. 2021, 0:00 - 26. 10. 2021, 0:00

Místo konání:

 • Vila Lanna, V Sadech 1, 160 00, Praha 6 – Bubeneč (workshop, 25.10. 2021)
 • CHKO Křivoklátsko (exkurze, 26. 10. 2021)

Organizují:

 • Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Program

 • 9:00–9:30 Prezence účastníků workshopu 
 • 9:30–9:45 Zahájení workshopu 

I. blok – Stromy 

 • 10:00 – 10:20  PhDr. Lucie Rychnová, Ph.D. (VŠCHT): Strom v odborných příručkách, traktátech a myšlení člověka raného novověku  
 • 10:20–10:40  RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov): Staré stromy v novém lese aneb svědecké stromy zaniklých sídel v západním pohraničí 
 • 10:40–11:00  Diskuse 
 • 11:00–11:30  Přestávka na kávu 
 • 11:30–11:50  Mgr. Jindřich Prach (Centrum pro teoretická studia UK, Katedra botaniky PřF UK, AOPK ČR): Nejmohutnější stromy středních Čech – proč nejsou chráněné jako památné?  
 • 11:50–12:10  RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR) a Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR): Ořezávané stromy - zapomenuté dědictví 
 • 12:10–12:30  Diskuse 
 • 12:30–14:00  Oběd 

 II. blok – Stromy 

 • 14:00–14:20  Ing. Aleš Rudl (Národní památkový ústav): Dřeviny zámeckých parků a zahrad jako indikátory změny klimatu  
 • 14:20–14:40  PhDr. Jana Stachová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR) a PhDr. Daniel Čermák, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR): Bydlí tu s námi stromy? Postoje české veřejnosti ke stromům v době klimatické krize  
 • 14:40–15:00  Diskuse 
 • 15:00–15:30  Přestávka na kávu 

III. blok – Les 

 • 15:30–15:50  Dr. Pavla Šimková (Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov): Srovnání péče o lesy na Šumavě a v Bavorském lese 
 • 15:50–16:10  Mgr. Péter Szabó, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR): Solchen Orkanen gleich denen des Jahres 1868 widersteht Nichts.“ Velké vichřice v 19. století a jejich vliv na lesy a lesnictví 
 • 16:10–16:30  doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.  (Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Křtiny): Dilema tzv. přestárlých porostů aneb ostrovní biogeografie v lesnické praxi  
 • 16:30–17:00  Diskuse 

 

 • 17:15–17:45  Hudební vystoupení: Antonín Dvořák, Klid lesa, koncert pro violoncello (violoncello a klavír) 
 • Závěrečná diskuse a neformální pokračování workshopu 

 

Registrace na workshop i exkurzi na emailu: petr.petrik@ibot.cas.cz

 

Tisk (PDF)