Workshop: Perspektiva výzkumu františkánské kultury v Čechách. Historie – spiritualita – liturgie – hudba a umění

Datum konání: 
1. 2. 2021, 9:00 - 16:00

sv-frantisek.jpg

 

Cíle:

  • koordinace výzkumu a ustanovení české mezioborové výzkumné komunity,
  • perspektivní návaznost na mezinárodní výzkum,
  • zapojení do odborných databází (Knihověda.cz apod.),
  • edice a digitální edice: metodologie a formáty,
  • témata společného publikačního výstupu.

 

Program

 

Úvod: 9:00–9:30

Historie řádu v Čechách

Petr Hlaváček (FLÚ AV ČR) – diskuse

 

Sekce I: 9:45–10:45

Sebeprezentace a komunikace řádu ve středověké a novodobé společnosti

Martin Elbel (UP Olomouc), Kateřina Bobková Valentová (HIÚ AV ČR), Marek Brčák (Archiv UK)

 

Sekce II: 11:00–12:30

Liturgie, hudba a hudební kultura v klášterech českých františkánů a klarisek

Vít Aschenbrenner (ZČU Plzeň), Markéta Králová (MÚA AV ČR), Hana Vlhová-Wörner (MÚA AV ČR)

 

Diskuzní panel: 13:30-15:15

Historické a hudební prameny: stav znalosti a zpracování materiálu

historie: Martin Elbel, Marek Brčák, Kateřina Bobková-Valentová, Petr Hlaváček

hudební věda: Vít Aschenbrenner, Markéta Králová, Hana Vlhová-Wörner

projekt Knihověda.cz a františkánské knihovny: Marta Hradilová (MÚA AV ČR), Jindřich Marek (FF UK)


Závěrečná diskuse: 15:30–16:00

 

Celý workshop se bude konat výhradně on-line přes aplikaci ZOOM,
přihlášky zasílejte, prosím, do 15. 1. 2021 na adresu kralova@mua.cas.cz

 

Tisk (PDF)