Výzva autorům – časopis Práce z dějin Akademie věd, 2022/2. Téma čísla: 70. výročí založení ČSAV

Datum konání: 
31. 3. 2022, 0:00

Téma čísla: Zapomenutý 17. listopad: 70. výročí založení ČSAV

Redakční uzávěrka: 31. března 2022

 

Kontakt: smidrkalova@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, angličtina, slovenština

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/prace-z-dejin-akademie-ved-114

Plný obsah časopisu: www.ceeol.com

 

Sedmnáctý listopad je z pohledu československé historie významným a symbolickým datem, ať už máme na mysli uzavření českých vysokých škol a perzekuci studentů v roce 1939 anebo Sametovou revoluci o padesát let později. Sedmnáctý listopad však byl také dnem, kdy bylo v roce 1952 v Národním divadle slavnostně vyhlášeno založení Československé akademie věd a zrušeny dosavadní vědecké instituce a společnosti.

Kořeny dnešní Akademie věd ČR však bezesporu leží ve vědeckých společnostech a institucích, které zde existovaly právě před rokem 1952. Velmi významnou úlohu v tomto ohledu sehrála zejména Česká akademie věd a umění, která vznikla v roce 1890. Nikoliv náhodou tak Akademie věd ČR mohla v roce 2015 oslavit 125 let své existence. Z pohledu historiografie československé vědy byl ovšem vznik ČSAV v roce 1952 zásadním milníkem, jenž měl dopad nejen na osudy dosavadních vědeckých společností a institucí, ale také na život a práci mnohých československých vědců. Nadcházející číslo časopisu Práce z dějin Akademie věd, které bude vydáno v roce 2022, by tak chtělo připomenout sedmdesáté výročí tohoto pozapomenutého a méně slavného sedmnáctého listopadu.

 

V souvislosti s přípravou výše zmiňovaného tematického čísla časopisu Práce z dějin Akademie věd věnovaného 70. výročí založení ČSAV redakce poptává odborné studie týkající se tematicky následujících oblastí:

  • Vznik ČSAV v kontextu sovětizace československé vědy.
  • Osudy českých a slovenských vědeckých institucí a společností po roce 1952.
  • Významné osobnosti počátků ČSAV.
  • Vědecká (ne)svoboda v ČSAV a zahraniční (ne)spolupráce.
  • Bilance 70 let ČSAV / AV ČR.

Tisk (PDF)