Výzkumné semináře Institutu mezinárodních studií FSV UK a MÚA AV ČR – jaro 2017

Datum konání: 
20. 2. 2017, 15:00
6. 3. 2017, 15:00
20. 3. 2017, 15:00
3. 4. 2017, 15:00
22. 5. 2017, 15:00
29. 5. 2017, 15:00
5. 6. 2017, 15:00

vyzkumne-seminare_2017-jaro.jpg?itok=XX7 Zasedací místnost Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1 (schodiště C, 3. patro),
vždy v pondělí, od 15:00

Pouze 3. 4. 2017 změna místa konání: FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost H212

 

  • 20. 2. 2017

Michal Frankl (Masarykův ústav a Archiv AV ČR): Občané země nikoho. Židovští uprchlíci, zavřené hranice a proměny občanství ve středovýchodní Evropě, 1935–1939

Ve spolupráci se Seminářem k moderním židovským dějinám www.jewishhistory.cz

 

  • 6. 3. 2017

Hana Kubátová (Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy): Obete verzus kolaboranti: Židia, Slováci a tí druhí vo verejnej mienke na Slovensku, 1938–1989

 

  • 20. 3. 2017

změna programu

Sebastian Paul (Herder Institut, Marburg): Unknown Periphery – Periphery of Insecurity? The Podkarpatská Rus and Eastern Galicia from the Perspective of State Actors in Prague and Warsaw (1918–1938/39)

Jakub Eberle (Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy): Češi ve skleněném pokoji. Geopolitika, identita a touha po Západu

 

  • 3. 4. 2017

Klaus Richter (University of Birmingham): Harnessing fragmentation. The national economies of post-war Poland and the Baltics (1918–1926)
Přednáška K. Richtera se výjimečně koná v budově FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost H212.

 

  • 22. 5. 2017

Christoffer Leber (Ludwig-Maximilians-Universität München): Apostel des Fortschritts – Die Monismusbewegung in der wilhelminischen Öffentlichkeit zwischen Inszenierung und Abgrenzung (1906–1915)

 

  • 29. 5. 2017

Jan Vondráček (Bergische Universität Wuppertal): Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno za Protektorátu Čechy a Morava

 

  • 5. 6. 2017

John Paul Newman (Maynooth University, Ireland): The Burden of Victory: Yugoslav and Czechoslovak War Volunteers, Sacrifice and Symbol 1918–1941

 

Tisk (pdf)

Add to My Calendar