Výstava: Zdeněk Nejedlý známý – neznámý. Svědectví fotografií

Datum konání: 
6. 3. 2019, 0:00 - 5. 4. 2019, 0:00

zn.jpg?itok=M8FFJQbC Místo konání: Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha 4

Pořadatelé: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Národní archiv

Vernisáž: 5. 3. 2019, 15:00

 

Zajímá Vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného souboru fotografií, uložených ve fondu Zdeněk Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, byly vybrány snímky, které odrážejí veřejnou činnost i soukromý svět Z. Nejedlého (1878–1962) v nejrůznějších podobách. Jejich prostřednictvím charakterizujeme životní osudy jeho nejbližších a věnujeme se tomu, jak prožíval všední dny a slavnostní okamžiky svého života.

 

Veškeré originály reprodukovaných fotografií jsou uloženy v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., osobní fond Zdeněk Nejedlý.

Katalog k výstavě možno zakoupit během vernisáže nebo u nakladatele: http://www.mua.cas.cz/cs/publikace/zdenek-nejedly-znamy-neznamy-svedectvi-fotografii

 

Výstava vznikla v roce 2018 v rámci Strategií AV21: výzkumný program Formy a funkce komunikace.

 

Plakát (pdf)

Pozvánka na vernisáž (pdf)

Add to My Calendar