TGM ve filmu

Datum konání: 
18. 9. 2017, 17:30

Místo konání: Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

 

pásmo filmových dokumentů (celkem 81 min.)

tgm-ve-filmu.jpg?itok=hLQyu2AT Osmdesát let od úmrtí presidenta Tomáše Garrigua Masaryka dne 14. září 1937 připomene Národní filmový archiv ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR prostřednictvím pásma archivních snímků, jež vznikly v průběhu dvacátých a třicátých let 20. století. Dokumentární a zpravodajské filmy, střihové životopisně laděné snímky i památeční film Poslední léto TGM Alexandra Hackenschmieda a Jana Lukase představí osobnost TGM v okamžicích veřejného i soukromého života. Vztah Tomáše Garrigua Masaryka k filmu a kinematografii byl ve všech ohledech pozitivní. Ačkoli se před kamerou dle vlastních slov příliš dobře necítil, doboví kameramani obdivovali přirozenost a neafektovanost jeho projevu a natáčeli s ním velmi rádi. Domácí filmová periodika pak konstantně budovala obraz Masaryka coby vřelého obdivovatele a milovníka filmu, především na základě zmínek o četných projekcích titulů aktuální distribuční nabídky ve speciální místnosti-kině na zámku v Lánech. Ač si nechával promítat jak filmy hrané, umělecké i zábavné, tak dokumentární, spatřoval Masaryk klíčový význam filmu v jeho vzdělávacích možnostech. Cenil si těch snímků, jež umožňují důkladnější poznání vzdálených jevů (cizích zemí či regionů, jejich přírodních specifik, kulturních památek, osobností, historických událostí i společenského a všedního života), neboť jako takové pomáhají též překonávat jakýkoli druh izolovanosti (centra od venkova, českých zemí od zbytku světa), mohou přispívat ke vzájemnému porozumění mezi třídami, národy a kulturami a přemáhat „tu zaujatou a sebeuspokojenou lokálnost“ českého člověka. Pásmo uvede filmová historička Lucie Česálková.

  •  Slavný den města Klatov, 1923 / 11 min.
  •  Topoľčianky, 1925 / 12 min.
  •  Douglas Fairbanks a Mary Pickfordová návštěvou v ČSR / 9 min.
  •  Poselství presidenta Tomáše Garrigua Masaryka / 4 min.
  •  Masaryk mezi dětmi + Vánoční poselství presidenta Masaryka, 1934 / 8 min.
  •  Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel československé branné moci / 8 min.
  •  Léto dvou presidentů, 1936 / 8 min.
  •  Poslední léto TGM, 1937 / 9 min.
  •  Tomáš Garrigue Masaryk,1937 / 4 min.
Add to My Calendar