Střed | Centre, 2/2018 – Call for papers

Datum konání: 
1. 9. 2018, 0:00

Téma čísla: Šedá zóna demokracie. Volby mezi legalitou a legitimitou ve střední Evropě 19. a 20. století.

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií: 1. září 2018

 

Kontakt: stred@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/stred-casopis-pro-mezioborova-studia-stredni-evropy-19-a-20-stoleti

Plný obsah časopisu: www.ceeol.com

Abstrakty: http://cejsh.icm.edu.pl

Indexace: ERIH+, SCOPUS, CEEEOL, CEJSH, EBSCO

 

Demokratizace evropské společnosti probíhající v 19. a 20. století neměla za následek jen rozšiřování volebního práva a posilování role parlamentních institucí. Podstatně se rovněž měnil význam formálních procedur spojených s prosazováním a stabilizací těchto procesů i přesdvěčovací strategie jednotlivých politických táborů.

Volební boj s sebou nesl rivalitu, která překračovala prosté soupeření politických programů a přenášela se i do „šedé zóny“ sice často legálních či zákonem nepostižitelných, avšak přesto nejednoznačně přijímaných praktik. Strategie maximalizace volebního úspěchu vedly k nejrůznějším formám negativních, dezinformačních a jinak manipulativních kampaní, stejně jako k zákulisním tlakům na zneužití volebních procedur ve prospěch konkrétních politických táborů či k následným snahám na znevěrohodnění volebních výsledků oponentů.

V pozadí projevů volebního boje můžeme sledovat rovněž politické zákulisní i veřejné debaty nad definováním standardů volebních řádů, rozhodování o volebním systému a využívání volební geometrie (stanovování hranic volebních okrsků), promýšlení otázek exkluzivity volebního práva (ať s ohledem na pohlaví, věk, vzdělání nebo majetkovou situaci konkrétních voličů), snahu o využití či zneužití dohledu nad verifikačními procedurami, vynucenými užíváním kontroverzních nástrojů během předvolebních kampaní.

Obě tyto výzkumné oblasti v sobě zahrnují široké spektrum dílčích témat, jimž se chce věnovat další číslo časopisu Střed/Centre. Do připravovaného čísla proto redakce přijme zejména studie zaměřené na problematické proměnu volebních kampaní, na problematizování výsledků voleb, dále též na kontroverzní stanovování volební geometrie, účelové využívání nástrojů volebních systémů a procedur a na otázky týkající se verifikace parlamentních voleb ve střední Evropě 19. a 20. století.

 

Call for papers (pdf, česky)