Střed | Centre, 1/2022 – výzva autorům

Datum konání: 
31. 3. 2022, 0:00

Téma čísla: „Měkké vědy“ a vědní politika ve střední Evropě

Redakční uzávěrka: 31. 3. 2022

 

Kontakt: stred@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/stred-casopis-pro-mezioborova-studia-stredni-evropy-19-a-20-stoleti

Indexace: SCOPUS, CEEOL, ERIH+, CEJSH, EBSCO

 

Společenské a humanitní vědy, které byly před více než třiceti lety osvobozeny z přímého politického dozoru, čelí v současnosti novým výzvám. Světová média zaznamenala události jako „zákaz“ disciplíny genderových studií maďarskou vládou nebo její tlak na Středoevropskou univerzitu, která se musela částečně přestěhovat z Budapešti do Vídně. Jsou tyto případy spíše výjimečné nebo naznačují hlubší proměny ve vztahu mezi státem a akademickým prostředím? S kterými problémy se ve střední Evropě potýkají společenské a humanitní vědy a jaký vývoj vedl k současné situaci?

Na rozdíl od jiných disciplín nejsou společenské a humanitní vědy definovány jen předmětem výzkumu a metodologií, ale také svým specifickým postavením. Jedním z nich je neustálá nutnost odůvodňovat svou existenci a význam pro společnost, protože jejich potenciál podnítit průmyslové inovace nebo hospodářský růst je omezený. Zároveň vědci a vědění v těchto oborech potřebují akademickou svobodu nejen proto, aby jejich výzkum mohl být nezávislý, ale také aby si mohli dovolit společenskou kritiku či angažovanost.

V tom je pro existenci společenských a humanitních věd klíčová vědní politika, protože ty více než jiné obory závisí na veřejných financích. Od mezinárodní úrovně až po institucionální samosprávu jsou pro ně zásadními otázkami způsoby financování, hodnocení kvality a vědeckého managementu. Vedle postsocialistického „dohánění“ Západu byla po roce 1989 vědní politika konfrontována s výzvami, které byly nové na někdejším Východě i Západě jako neoliberální důraz na produktivitu, marketizaci a internacionalizaci. Současné neliberální přístupy, deglobalizace a represe mohou být chápány i v oblasti vědní politiky jako reakce na vývoj předchozích desetiletí.

Toto číslo časopisu Střed/Centre poptává studie, které analyzují vědní politiku v oblasti společenských a humanitních věd ve státech střední Evropy a zkoumají produkci, společenské postavení a reputaci těchto oborů v současnosti a nedávné minulosti. Komparativní a transnacionální přístupy k tématu jsou obzvláště vítané.

Číslo časopisu zahrnuje následující tematické okruhy:

  • Financování a krácení financí v oboru společenských a sociálních věd
  • Hodnocení kvality a měření výstupů
  • Marketizace humanitních a sociálních věd
  • Internacionalizace versus deglobalizace
  • Zakládání a rušení oborů a institucí
  • Publikační strategie a vývoj vědeckých časopisů
  • Veřejný obraz a diskurzy o společenských a humanitních vědách

Tisk (PDF)