Střed | Centre, 1/2021 – výzva autorům

Datum konání: 
28. 2. 2021, 0:00

Téma čísla: Nová data – nové otázky? Digitální dějiny střední Evropy

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií: 28. února 2021

 

stred_o_q.jpg?itok=m1ysj_BE Kontakt: stred@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/stred-casopis-pro-mezioborova-studia-stredni-evropy-19-a-20-stoleti

Plný obsah časopisu: www.ceeol.com

Abstrakty: http://cejsh.icm.edu.pl

Indexace: ERIH+, SCOPUS, CEEEOL, CEJSH, EBSCO

 

Technologický pokrok v oblasti digitalizace dat a jejich počítačového zpracování neproměňuje jen technické a přírodní vědy, ale tyto přístupy se stále silněji rozvíjejí také v oblasti humanitních oborů (digital humanities). Vedle zpřístupňování dosavadních analogových dat prostřednictvím digitalizace a virtuálních prezentačních platforem dochází k vytváření nových datových souborů sestavených na míru novým badatelským otázkám a výzkumným cílům. Možnosti kvantitativních i kvalitativních zpracování velkých datových objemů, vizualizace a modelování dat, však nemění jen dosavadní způsoby práce, ale otevírají také nové epistemologické možnosti a badatelské perspektivy, díky nimž se mění dosavadní charakter těchto vědních oborů.
Také v historiografii se začínají prosazovat přístupy digitálních dějin (digital history). Mezi ty nepatří jen digitalizování původních historických pramenů knihovnami, archivy nebo muzei a jejich zpřístupňování badatelům prostřednictvím internetových platforem. Pro rozvoj oboru jsou podstatné také možnosti propojení digitálního sběru a zpracování dat s novými výzkumnými otázkami a metodologickými přístupy, které práce s klasickými historickými prameny neumožňovala. Vedle oblastí historické vědy s tradicí těchto přístupů jako je kliometrie v hospodářských dějinách, je otázkou jaké možnosti přináší digitalizace a komputerizace zpracování historických datových souborů pro další historické subdisciplíny.


Toto číslo časopisu Střed | Centre otevírá diskusi o lokalizaci a roli digitálních humanitních věd a digitálních dějin a jejich schopnosti otevírat nová badatelská témata a formulovat nové výzkumné otázky. Hledáme příspěvky, které reflektují epistemologické možnosti metod digitálních humanitních věd a digitálních dějin a analyticky je aplikují na témata z moderních dějin střední Evropy. Jsou digitální přístupy předzvěstí zásadní proměny výzkumu v humanitních vědách, nebo pouhým nástrojem pro zefektivnění již existujících postupů postrádajícím paradigmatický potenciál? Číslo časopisu zahrnuje následující tematické okruhy:

  • Projekty dílčí digitalizace s prezentací analytických výstupů
  • Interdisciplinarizace a využívání digitálních datových zdrojů napříč humanitními obory
  • Konzervativní a digitální přístupy humanitních věd k tezauraci zdrojů
  • (Dis)Kontinuita využití informačních technologií v humanitním výzkumu
  • Digitální humanitní vědy a prostorový obrat
  • Humanitní vědy a výzkum kyberprostoru

 

Výzva autorům (česky, PDF)

Call for papers (English, PDF)