Střed | Centre, 1/2019 – Call for papers

Datum konání: 
31. 1. 2019, 0:00

Téma čísla: Minulost v přítomnosti politické praxe

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií: 31. ledna 2019

 

Kontakt: stred@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/stred-casopis-pro-mezioborova-studia-stredni-evropy-19-a-20-stoleti

Plný obsah časopisu: www.ceeol.com

Abstrakty: http://cejsh.icm.edu.pl

Indexace: ERIH+, SCOPUS, CEEEOL, CEJSH, EBSCO

 

Vztah politických reprezentací k minulosti je stále velmi aktuálním tématem zasluhujícím kritickou reflexi ze strany různých společenskovědních oborů. Instrumentální politizaci dějin je možné vnímat jako strategii, kterou se snaží aktéři politiky legitimizovat jimi prosazovaný normativní řád. Ve střední Evropě můžeme přitom zejména s důležitými historickými výročími poslední doby pozorovat novou dynamiku vztahu historizujících narativů a úzce definovaných politických aktérů, kteří ve vzrůstající míře využívají dějinnou látku k aktuální politické agitaci.

Připravované číslo časopisu se proto zaměří právě na významné aspekty spojené s politickou instrumentalizací dějin ve střední Evropě během posledních dvou staletí. Redakce uvítá empirické i teoretické či metodologické příspěvky nejen z oblasti historie či politologie, ale i z dalších společenskovědních a humanitních oborů. Příspěvky mohou pokrývat – nemusí však být omezeny – na následující témata:

  • Role politických aktérů v rámci připomínek výročí a tvorby či podpory dominantních akcentů historické tradice
  • Proměna formování tradičních ikonických vzorů národních dějin v souvislosti s výměnou politických garnitur.
  • Poměr mezi domácími a zahraničními vzory v politice a propagandě, jaké jsou vazby mezi pozitivními a negativními historickými odkazy ve srovnání s využitím národních a zahraničních motivů.
  • Kandidáti, zvolení a jejich blízcí či vzdálení předchůdci. Pozitivní či negativní historické konotace volebních kampaní či reálné politické praxe v rámci institucionální tradice. Jak využívají kandidáti a zvolení představitelé v politické praxi odkazy na své někdejší předchůdce.
  • Zdroje historického povědomí občana a společnosti, jaký je vliv či zájem politiků na jejich formování; proměna koncepcí výuky dějepisu ve sporu mezi odbornými a politickými zájmy.

Call for papers (pdf, česky)