Seminář: T. G. M. a ženy. Postavení žen nejen v době první republiky

Datum konání: 
29. 11. 2022, 0:00 - 30. 11. 2022, 0:00

masarykovsky_seminar_2022_-_tgm_a_zeny.jpg?itok=DrokGd8H Pořádají: Masarykovo muzeum v Hodoníně; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity; Univerzita Pardubice

 

Seminář je věnován vztahu T. G. Masaryka k ženskému hnutí, feminismu, ale i konkrétním aktérkám a aktérům ženského hnutí. Od počátků Masarykova působení jako veřejného intelektuála můžeme sledovat zájem o tzv. ženskou otázku. Tento zájem však není jen čistě teoretický, ale ​promítal se i do vztahů T. G. Masaryka k různým ženám, ke kterým choval obdiv a čerpal od nich inspiraci (Z. Šemberová, Ch. Garrigue). Od devadesátých let 19. století Masaryk vystupuje aktivně ve prospěch požadavků ženské emancipace a v mnoha textech i politických projevech jako poslanec a jako občan reflektuje tzv. ženskou otázku a vyslovuje se pro rovnoprávnost. V nově založeném Československu pak ženy získají pasivní i aktivní volební právo zakotvené v nové ústavě. V teoretické i praktické rovině byl Masaryk velkým podporovatelem emancipace a udržoval kontakty s představitelkami ženského hnutí u nás i v zahraničí, přesto se v jeho vlastní politické sféře objevovalo překvapivě málo aktérek na důležitých pozicích hradní kanceláře nebo v zákulisí politiky. Cílem semináře je tak představit nové příspěvky a pohledy na ženy v Masarykově okolí, jeho podporovatelky z řad ženského hnutí, intelektuální souputnice, ale i případné odpůrkyně, dále na jeho kontakty a spolupráci s ženským hnutím u nás i v zahraničí, na jeho místo v dějinách českého, potažmo středoevropského emancipačního hnutí. Na straně druhé uvítáme i příspěvky, které zachytí téma „TGM a ženy“ v jeho ambivalenci a budou si klást otázky nejen po přítomnosti žen v Masarykově okolí, ale i po důvodech jejich nápadné absence v mocenských a kulturně-elitních sférách (hradní kancelář, strany blízké TGM, pátečníci).

 

Zájemci o aktivní účast na semináři se mohou přihlásit nejpozději do 20. října 2022 zasláním vyplněné přihlášky (viz přiložený formulář). Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut.

 

Kontaktní osoba: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., m.vareka@masaryk.info

Pozvánka (PDF)

Přihláška (docx)