Seminář: Akademik Josef Dobiáš (1888–1972)

Datum konání: 
20. 9. 2018, 9:30 - 16:00

Místo konání: Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6

Pořadatelé: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Podpořily: Akademie věd České republiky a Kraj Vysočina

 

dobias.jpg?itok=hdRh8pJa Odborný seminář je pořádán při příležitosti 130. výročí narození Josefa Dobiáše.

 

Kulaté výročí narození historika starověku a regionálních dějin, klasického filologa Josefa Dobiáše je příležitostí, abychom si připomněli jeho odkaz. Vzhledem k době, která již uplynula od jeho úmrtí, můžeme také komplexněji nahlédnout na Dobiášovo dílo a zhodnotit jeho přínos oborům, jimž se věnoval. Kolektiv šesti autorů připravuje knihu o životě a díle profesora Dobiáše (vyjde 2019). V letošním jubilejním roce okolo 26. září – dne Dobiášova narození – pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p. o., několik akcí.

 

Na dnešní odborný seminář navážeme 4. října 2018 slavnostním večerem v pelhřimovském Divadle Lubomíra Lipského, kde bude představen širší veřejnosti Josef Dobiáš, známý ve svém rodišti především jako autor Dějin královského města Pelhřimova a jeho okolí. Během večera proběhne v divadle vernisáž výstavy Akademik Josef Dobiáš (1888–1972). Historik, klasický filolog a pelhřimovský rodák se vrací domů. Zájemci se budou moci účastnit její komentované prohlídky. Výstava se následně přesune do Muzea Vysočiny Pelhřimov, kde bude probíhat do 31. října 2018.

 

Program

 

Prezence (od 9.30)

Dopolední jednání (10.00 – 12.30)

Úvodní projevy

 • Mgr. Jan Boháček (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
 • doc. PhDr. Václav Marek, CSc. (Ústav řeckých a latinských studií FF UK)
 • PhDr. Zuzana Silagiová (Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.)
 • PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. (Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.)

Referáty

 • PhDr. Ivana Koucká (Katedra historie FF UP v Olomouci): Klasický filolog a historik starověku Josef Dobiáš
 • PhDr. Hana Kábová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.): Životní příběh Josefa Dobiáše
 • PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní muzeum-Historické muzeum, Numismatické oddělení): Josef Dobiáš jako numismatik

Diskuze

 

Přestávka na oběd (12.30 – 13.30)

Oběd pro přihlášené účastníky ve vile Lanna zajištěn organizátory.

 

Odpolední jednání (13.30 – 16.00)

 • Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Ústav archivnictví a PVH FF JU v Českých Budějovicích): Josef Dobiáš jako regionální historik
 • PhDr. Zdeněk Martínek, CSc. (Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov): Dějiny královského města Pelhřimova – nedokončený projekt
 • prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Ústav věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích): Dobiášovo vědecké dílo v kontextu české a evropské historiografie
 • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.): Od nálezu prvních cihel ke stopám plošné okupace, aneb bádání o Římanech na našem území za profesora Josefa Dobiáše a dnes

Diskuze

Závěr

 

Realizace odborného semináře byla podpořena v programu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v roce 2018 (projekt R300771801), spolufinancována z dotace Kraje Vysočina (ID O02490.0001) a z Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích.

 

Tisk (pdf)

Add to My Calendar