Reportáž o MÚA ve Víkendové příloze stanice Vltava

Datum konání: 
24. 3. 2018, 9:00 - 11:00

vltava_cro_logo.jpg?itok=MDuVUOaq V rámci pravidelného pořadu Víkendová příloha stanice Vltava bude představena historie i současnost Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Posluchači se seznámí s jeho vědeckým programem, archivní činností i publikačními aktivitami.

Zazní také rozhlasový projev T. G. Masaryka pronesený 28. října 1928.

Add to My Calendar