Prezentace pamětí Antonína Matuly: Věčný oheň

Datum konání: 
5. 2. 2020, 17:30

matula.jpg?itok=pJkt7m9n Místo konání: Dům zemědělské osvěty (přednáškový sál), Slezská 100/7, Praha-Vinohrady

Pořádají: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Nakladatelství Lidové noviny; Knihovna Antonína Švehly

 

Knihu představí její editor Lukáš Holeček.

Představení knihy bude pro zájemce spojeno s prohlídkou historických interiérů Domu zemědělské osvěty.


Edice pamětí Antonína Matuly (1885–1953) představuje osobnost úředníka působícího na ministerstvu školství a národní osvěty mezi lety 1919–1944. Paměti ilustrují nejen autorův soukromý život, ale zajména jeho veřejnou činnost – kariéru středoškolského profesora na sklonku rakousko-uherské monarchie, spisovatele a autora odborných pedagogických prací, teoretika a zakladatele ruralismu a jednoho z hlavních organizátorů tzv. lidové výchovy. Matulův zájem o kulturní osvětu na venkově po roce 1918 vyústil v založení celorepublikové osvětové organizace Svobodné učení selské v rámci Republikánské strany. Paměti rovněž poskytují autorovy reflexe složitého dění v letech tzv. druhé republiky, zejména v oblasti kulturní politiky, která spadala do jeho úřední gesce. Po nacistické okupaci se Matula až do nuceného penzionování v roce 1944 jako jeden z mála českých úředníků v rámci ministerstva školství udržel ve vysoké pozici a ve vzpomínkách tak z vlastní perspektivy reflektuje interní poměry na ministerstvu i v protektorátní kulturní politice.

 

Tisk (jpg)