Prezentace knihy Š. Maškové Janotové a M. Tošnerové: Sedlčanské paměti ze 17. století

Datum konání: 
23. 6. 2017, 17:00

sedlcanske_pameti.jpg?itok=9XjFfWis Místo konání: Městské muzeum Sedlčany

 

Knihu vydaly: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram; Hornické muzeum Příbram, p. o.; Městské muzeum Sedlčany, p. o.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

 

Kniha Sedlčanské paměti ze 17. století od autorek Šárky Maškové Janotové a Marie Tošnerové vznikla jako publikace přibližující dějiny města Sedlčan především v 17. století. Kniha se však věnuje historii města od počátku jeho osídlení až po první čtvrtinu 18. století. Uvedené časové období bylo vybráno s ohledem na nejstarší sedlčanské paměti, jejichž edice je nedílnou součástí a důvodem sepsání této publikace. Zmiňované paměti začaly vznikat roku 1650 a posledním datovaným zápisem byla poznámka z roku 1716. Autorem většiny zápisů byl zdejší měšťan, mydlář a knížecí rychtář Jan Procházka. S osobou Jana Procházky a jeho rodiny se proto lze v patřičném rozsahu na stránkách knihy setkat.

Starším dějinám města Sedlčan se v minulosti věnovalo několik autorů, samostatně však doposud zpracovány nebyly. Jedním z důvodů je i nedostatek a nedostupnost písemných pramenů, jelikož část městského archivu je součástí rodinného archivu Lobkowiczů, který není badatelsky standardně zpřístupněn. Vydání edice Procházkova rukopisu má tento historický pramen zpřístupnit široké veřejnosti. Kontextuální informace k jeho zápisům má čtenáři podat část zabývající se historií města Sedlčany, která v takovémto rozsahu vyšla poprvé. Jelikož se autorky snažily podat co možná nejkonkrétnější informace o životě ve městě, tvoří součást knihy nejrůznější soupisy obyvatel Sedlčan ze 17. století.

 

PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D.

Absolventka Filozofické fakulty univerzity Karlovy, oboru archivnictví. Od roku 1990 vědecká pracovnice v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR, zabývá se studiem rukopisů především z 16. a 17. století, věnuje se hlavně kronikám a dějepisným pracem z městského prostředí. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných studií a monografií, zejména ediční řady Průvodce po rukopisných fondech v České republice (Praha 1995 - 2004), kde se autorský kolektiv pokusil zmapovat rukopisy vzniklé před rokem 1850 a uložené na území České republiky. Též se věnuje regionální historii Berouna a Berounska, o které publikovala řadu studií a v roce 2008 vydala spolu s dalšími autory dějiny města v
edici nakladatelství Lidových novin.

 

Mgr. Šárka Mašková Janotová

Mgr. Šárka Mašková Janotová pochází ze Sedlčan, kde také vystudovala gymnázium. Poté absolvovala Fakultu humanitních studií a obor Historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době dokončuje doktorské studium, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny. Od roku 2015 pracuje jako archivářka ve Státním okresním archivu v Benešově. Věnuje se především studiu a publikování článků zaměřených na regionální hospodářské a sociální dějiny, zejména dějiny mlýnů.

 

Plakát (pdf)

Add to My Calendar