Otevření nového sídla Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a zahájení projektu „Zpřístupnění Knihovny TGM“

Datum konání: 
6. 11. 2017, 0:00

Místo konání: Praha 8, Gabčíkova 2362/10

 

tgm_muaavcr.jpg?itok=BY6Sqoca Po 85 letech se naplní přání prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., jako nástupce Ústavu T. G. Masaryka, který v roce 1932 obdržel od prezidenta Masaryka jeho soukromý archiv, knihovnu a sbírku darů, se v těchto dnech dočkal vlastní budovy. Spolu s novostavbou bude otevřen i moderní depozitář Knihovny TGM a rovněž bude představen projekt, který má unikátní Masarykovu pozůstalost, svého času jednu z největších soukromých knižních sbírek ve střední Evropě, zpřístupnit široké veřejnosti.

 

Dne 6. listopadu 2017 proběhne v sídle Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. (Gabčíkova 2362/10, Praha 8) slavnostní otevření jeho nové budovy za účasti předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové, rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, místopředsedy Senátu ČR Jiřího Šestáka a Masarykovy pravnučky Charlotty Kotíkové.

 

Součástí slavnostní akce bude otevření nového depozitáře Knihovny T. G. Masaryka a prezentace projektu Zpřístupnění Knihovny TGM, který poprvé v historii umožní širší veřejnosti studovat exkluzivní knihovní sbírku a osobní archiv prvního československého prezidenta.

 

Knihovna T. G. Masaryka je jedinečnou kulturní památkou. Koncem 30. let čítala více jak 200.000 svazků. Soustřeďuje bohatou literaturu ze všech vědních oblastí, jimž se Masaryk věnoval – od filosofie, sociologie, politických věd, historie, literární historie, psychologie po právo; obsahuje též soudobou domácí a zahraniční beletrii a celé ročníky různých periodik. Poslední část Masarykovy knihovny je sice ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ale během slavnostního otevření bude mezi rektorem UK Tomášem Zimou a ředitelem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Lubošem Velkem uzavřena smlouva o scelení knihovny a předání její univerzitní části do správy Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

 

Slavnostní den bude zahájen v 10 hod. shromážděním na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a projevy hlavních hostů. Dále bude pokračovat podpisem smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR o předání univerzitní části Knihovny TGM do správy Akademie věd. Kolem 11. hod. proběhne slavnostní přestřihnutí pásky a krátká prohlídka budovy ústavu spojená s návštěvou nového depozitáře Knihovny TGM.

 

Kontakt: Radka Šustrová, Tel. 775 110 822, email: sustrova@mua.cas.cz

Účast je možná pouze po řádné akreditaci na uvedené mailové adrese a příchodem nejpozději 15 minut před zahájením.

 

Tisková zpráva (pdf)