Online přednáška: Zuzana Kudzbelová (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica), K slovensko-českým vzťahom v rokoch 1850–1882. Pohľadom analýzy sociálnej siete českých a slovenských vzdelancov

Datum konání: 
15. 2. 2021, 15:00

mua_2021-jaro.jpg

 

Online konference: https://zoom.us/j/91631475709?pwd=OS95NmN3MzEwdjdraU9neGloRGJwdz09

 

V historiografii sa často konštatuje,  že až do roku 1882, do  vzniku spolku Detvan, rozvíjanie česko-slovenských či slovensko-českých vzťahov v 19. storočí nebolo organizované, preto spočívalo len na málo početných kontaktoch medzi jednotlivcami. Rekonštrukcia interakcií medzi širším spektrom českých a slovenských vzdelancov v rokoch 1850–1882 ukazuje, že vzťahy už v tomto období boli oveľa rozvetvenejšie a rozmanitejšie, ako sa dodnes prezentuje. Prednáška si kladie za cieľ predstaviť sieť vzťahov medzi českými a slovenskými vzdelancami, ktorá vychádza z mapovania ich bezprostrednej komunikácie (osobného styku), komunikácie na diaľku (korešpondencie) a  komunikácie vo verejnom priestore  (periodickej tlače). Na základe tejto siete autorka priblíži, do akej miery bolo české a slovenské prostredie v rokoch 1850–1882 prepojené, kto konkrétne vytváral toto prepojenie, aké dôvody za ním stáli a k akým výsledkom viedlo.

 

Tisk (PDF)