Online přednáška: Marta Hradilová – Martina Hrdinová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), Česká knižní kultura do roku 1800 online – Knihověda.cz

Datum konání: 
3. 5. 2021, 15:00

mua_2021-jaro.jpg

 

Online: https://us02web.zoom.us/j/85628571028?pwd=eDN1cW02VWp6YTFHM0xRd3NSSm1UUT09

 

Výzkum knižní kultury sice disponuje velkým mezioborovým potenciálem, nicméně v českém prostředí stále zůstává spíše na okraji badatelského zájmu, mimo jiné i z důvodu absence kvalitní databázové infrastruktury. Cílem přednášky je představení nového informačního zázemí pro studium české knižní kultury – webového portálu Knihověda.cz s virtuálně integrovanými bibliografickými databázemi, jež zahrnují bohemikální rukopisy a produkci českých a moravských tiskařů do roku 1800.

 

Tisk (PDF)