Konference: Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách v 19. a 20. století

Datum konání: 
5. 6. 2019, 9:30 - 17:40

Místo konání: Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha 4

Organizují: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Národní archiv; Technická univerzita v Liberci

 

nejiste-mandaty.jpg

Program

 • od 9:30 Prezentace účastníků konference
 • 9:50 Úvodní projevy

Blok I. Volební podvody a snaha o jejich eliminaci v dlouhém 19. století

 • 10:00–10:20 Peter Šoltés: Kortešačky a volebné excesy. Voľby v Uhorsku v predmarcovom období
 • 10:20–10:40 Pavel Fabini: Volební podvody a legitimizace zemských voleb v Čechách 1861–1913
 • 10:40–11:00 Tomáš Zouzal: Legitimizace voleb do moravského zemského sněmu 1848–1914
 • 11:00–11:20 Diskuse
 • 11:20–13:00 Přestávka na oběd

Blok II. Systémové manipulace, volební soudnictví a trestní postih volebních podvodů před rokem 1918

 • 13:00–13:20 Jaromír Fronc: Volební geometrie v Předlitavsku
 • 13:20–13:40 Kateřina Portmann: Otázka soudního přezkumu voleb do říšské rady ve Vídni
 • 13:40–14:00 Martin Klečacký: „Na ochranu volební svobody“. Volební nátlak, volební korupce a jejich trestání na příkladu zákona č. 18/1907 ř. z.
 • 14:00–14:20 Diskuse
 • 14:20–14:35 Přestávka

Blok III. Volební podvody a volební soudnictví v časech první republiky

 • 14:35–14:55 Jan Kouřimský: Volební soud v Československu
 • 14:55–15:15 Jan Rychlík: Volby na Slovensku ve 20. a 30. letech 20. století
 • 15:15–15:35 Jurij Danilets: Účasť podkarpatských pravoslávnych kresťanov v parlamentných voľbách v Československu v rokoch 1920–1930
 • 15:35–15:55 Diskuse
 • 15:55–16:10 Přestávka

Blok IV. Parlamentní volby v éře nástupu nedemokratických režimů

 • 16:10–16:30 David Hubený: Volby do sněmu Karpatské Ukrajiny v březnu 1939
 • 16:30–16:50 Miroslav Šepták: Proměny Národní rady v době přechodu Rakouska od demokracie k autoritativnímu režimu
 • 16:50–17:20 Luboš Marek: Volby na filmových pásech v Národním filmovém archivu
 • 17:20–17:40 Diskuse, závěrečné shrnutí


Změna programu vyhrazena
Zájemci o účast na konferenci se registrují do 29. 5. 2019 na adrese: fabini@mua.cas.cz

 

Program (pdf)

Call for papers (pdf)