Konference: Cestovatelské fotografie – péče o fotografie ve fondech a sbírkách

Datum konání: 
21. 2. 2018, 9:30

Místo konání: Galerie HAMU, Hudební fakulta AMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Konferenci pořádá Akademie múzických umění v Praze v rámci projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR. Jmenovaný projekt je podpořen z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MŠMT ČR. Projekt probíhá v letech 2014–2018 a na jeho řešení spolupracuje Katedra fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze, resp. Ateliér restaurování fotografie, a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.


418_6.jpg?itok=fsOBQvK6 Vstup je zdarma. Pořadatel si vyhrazuje omezení počtu účastníků vzhledem ke kapacitě sálu.
Přihlášky pouze on-line formou registrace prostřednictvím elektronického formuláře.

Uzávěrka přihlášek: 14. února 2018.
Kontakt na organizační tým: famu.res.foto@gmail.com
Garant konference: MgA. Štěpánka Borýsková, Ph.D.

 

Program

 • 9.00–9.30 registrace účastníků
 • 9.30–9.40 úvodní slovo

Dopolední panel

 • 9.40–10.00 Jan Šejbl (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum): Počátky české cestovatelské fotografie
 • 10.00–10.20 Petra Tomsová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.): Fotografický fond geografa J. V. Daneše (1880–1928) z pohledu archiváře
 • 10.20–10.50 přestávka na kávu
 • 10.50–11.10 Tomáš W. Pavlíček (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.): Kulturní výměna a zprostředkování obrazu Nového Zélandu prostřednictvím fotografie J. V. Daneše
 • 11.10–11.30 Štěpánka Borýsková (FAMU, Národní archiv v Praze): Identifikace pozitivů na skleněné podložce. Možnosti konzervace a restaurování
 • 11.30–11.50 diskuse k panelu
 • 11.50–13.30 přestávka na oběd

Odpolední panel

 • 13.30–13.50 Blanka Hnulíková (Národní archiv v Praze): Strategie průzkumu fyzického stavu fotografických fondů
 • 13.50–14.20 Vlasta Mádlová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.): Fotodokumentace života Československé akademie věd v prvním desetiletí její existence – Reportáže ČSAV a AV ČR
 • 14.20–14.30 diskuse k panelu

Pozvánka (pdf)

Program (pdf)

Add to My Calendar