Konference: Lídři, zákulisní aktéři či nečinní přihlížející? Česko-německé vyrovnání na přelomu 19. a 20. století z pozic představitelů státní správy a samosprávy

Datum konání: 
2. 3. 2018, 9:00 - 15:50

Místo konání: konferenční sál MÚA AV ČR (budova B), Gabčíkova 10, Praha 8

Pořadatelé: Národní archiv; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

 

Program

 

kikeriki_1910-11-17.jpg?itok=vlRzBMkB 9,00 zahájení, úvodní slovo

9,10 – 9,30 Luboš Velek (Praha): Der letzte Österreicher. Franz Fürst Thun-Hohenstein und deutsch-tschechische Versöhnung

9,30 – 9,50 Lothar Höbelt (Wien): Karl Graf Stürgkh

9,50 – 10,10 diskuse

 

10,10 – 10,40 přestávka

 

10,40 – 11,00 Franz Adlgasser (Wien): Josef Maria Baerrnreither und Karl Urban. Zwei deutsche Key Player in den Ausgleichsverhandlungen um 1910

11,00 – 11,20 Eduard Mikušek (Litoměřice): Německý nacionální agitátor MUDr. Franz Perko (1868-1919) [Deutscher Nationalagitator MUDr. Franz Perko (1868– 1919)]

11,20 – 11,40 Pavel Cibulka (Brno): Leopold Götz. Expert německých liberálů na volební reformy [Leopold Götz. Expert der deutschen Liberaler für Wahlreformen]

11,40 – 12,00 Pavel Marek (Olomouc): Václav Perek v úsilí o česko-německé vyrovnání na Moravě [Václav Perek und die Bemühungen um tschechisch-deutschen Ausgleich in Mähren]

12,00 – 12,30 diskuse

 

12,30 – 14,30 oběd

 

14,30 – 14,50 Eva Drašarová (Praha): Role konceptních úředníků v politických řešeních národnostních vztahů v Čechách. Příklad místodržitelského sekretáře Friedricha Janky [Die Rolle der Konzeptsbeamten in politischen Lösungen der Nationalbeziehungen in Böhmen. Beispiel des Statthalterei-Sekretärs Friedrich Janka]

14,50 – 15,10 Johannes Kalwoda (Wien): „Man kenne Landsmannminister, nicht aber Landsmannbeamte.“ Zum Umgang staatlicher Verwaltung mit nationalen Beamten im Zusammenhang mit den Mataja’schen Posterlässen für Prag von 1909

15,10 – 15,30 Martin Klečacký (Praha): Mladočeský spojenec na pražském místodržitelství. Místodržitelský viceprezident Jindřich Vojáček [Jungtschechischer Verbündete in Prager Statthalterei. Statthalterei-Vizepräsident Jindřich Vojáček]

15,30 – 15,50 diskuse

15,50 ukončení jednání

 

Konferenční jednání bude probíhat v německém jazyce.

 

Program (pdf)

Add to My Calendar