Mezinárodní den archivů. Komentované prohlídky výstavy: Zdeněk Nejedlý. Známý – neznámý? Svědectví fotografií

Datum konání: 
11. 6. 2018, 14:00
11. 6. 2018, 16:00

nejedly-znamy-neznamy_komentovane-prohlidky-vystavy.jpg?itok=ekc3iW4d Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, přízemí hlavní budovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

 

Zajímá Vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného souboru fotografií, uložených ve fondu Zdeněk Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, byly vybrány snímky, které odrážejí veřejnou činnost i soukromý svět Z. Nejedlého (1878–1962) v nejrůznějších podobách. Jejich prostřednictvím charakterizujeme životní osudy jeho nejbližších a věnujeme se tomu, jak prožíval všední dny a slavnostní okamžiky svého života.

 

Výstava probíhá ve dnech 29. 5. – 27. 6. 2018.

 

Tisk (pdf)

Add to My Calendar