Pracovní zasedání: Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku

Datum konání: 
22. 10. 2018, 0:00 - 23. 10. 2018, 0:00

Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

 

Program

 

kniha-jako-komunikacni-medium_pozvanka-2018.jpg?itok=b7J8Hfpz Pondělí 22. 10. 2018

9:30 – 10:00 prezence

10:00 – 11:00 Zahájení

 • doc. PhDr. Petr Voit, CSc. (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK): Knihtisk a knižní kultura jako zrcadlo české společnosti poznamenané husitstvím

11:00 – 11:15 přestávka na občerstvení

11:15 – 12:15

 • Mgr. Ota Halama, Th.D. (Evangelická teologická fakulta UK Praha): Šíření bratrské literatury v době jagellonské
 • doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK): Raně novověcí Židé jako lid tištěné knihy?

12:15 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 15:30

 • Mgr. Jana Svobodová (Knihovna AV ČR) – Mgr. Jan Pišna (Strahovská knihovna): Tištěné dedikace 16. století
 • Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR): Raně novověké rukopisy dedikované členům panovnických rodů na příkladu knihovny Ferdinanda II. Tyrolského
 • PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR): Ramistické paratexty v českých rukopisech a tiscích po r. 1580
 • Mgr. Olga Sixtová (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK): Paratexty v pražských hebrejských tiscích

15:30 – 15:45 přestávka na občerstvení

15:45 – 17:15

 • prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (Katedra PVH a archivního studia FF UK): Rukou psaná písma v Čechách v období prvotisků
 • Mgr. Bořek Neškudla, Ph.D. (Strahovská knihovna): Vztah tiskového písma a jazyka v raných tiscích českého původu
 • PhDr. Veronika Sladká (Knihovna AV ČR): Bratrská kniha jako komunikační médium

17:30 – 20:00 společenské posezení

 

 

Úterý 23.10. 2018

9:00 – 9:30 prezence

9:30 – 11:00

 • PhDr. Kamil Boldan (Národní knihovna ČR): K písařské činnosti Jana Filipce
 • PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR): Rukopis nebo tisk? Proměny knižního fondu klášterních knihoven po nástupu knihtisku na příkladu českokrumlovského minoritského kláštera
 • Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) – PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (Knihovna AV ČR): Rukopisy ve šlechtických knihovnách: okrajový fenomén, nebo badatelské téma?

11:00 – 11:15 přestávka na občerstvení

11:15 – 12:45

 • doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. (Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK): Rukopis a tisk v hudební kultuře v Čechách kolem roku 1600
 • Mgr. et Mgr. Jiří Černý (Vlastivědné muzeum v Olomouci): Míra integrace jednolistové grafiky do ručně psaných kodexů aneb ujel uživatelům v českých zemích vlak?
 • Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D. (Historický ústav FF JU): Vztah psaných a tištěných novin od poloviny 15. do poloviny 17. století

12:45 – 14:00 přestávka na oběd

14:00 – 16:00

 • Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D.: Knižní malířství raného novověku – nové kontexty a perspektivy výzkumu
 • Mgr. Jana Tvrzníková (Knihovna Národního muzea): Tištěná ilustrace jako způsob komunikace se čtenářem
 • PhDr. Martina Hrdinová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR): Rukopisné a/nebo tištěné erbovníky? Možnosti a limity zobrazování erbů prostřednictvím nového média v 15. a 16. století
 • doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Ústav archivnictví a PVH FF JU): Památníky raného novověku: rukopisy a jejich vztah k soudobým tiskům

16:00 – 17:00 závěrečná diskuze

 

Tisk (pdf)

Add to My Calendar