Havlíčku, Havle! Vědecká konference u příležitosti 200. výročí narození a 165. výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského

Datum konání: 
26. 10. 2021, 0:00 - 27. 10. 2021, 0:00

havlicek.jpg?itok=63XB6TnB Místo konání: Stará radnice, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod

Pořádají: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a městem Havlíčkův Brod

 

Program

úterý 26. října

 • 14:30 – 15:00 registrace účastníků
 • 15:00 – 15:15 uvítání účastníků

Karel Havlíček v nás

 • 15:15 – 16:45 MICHAL KAMP: Komentovaná prohlídka dvou výstav o Karlu Havlíčkovi v MVHB a míst ve městě spojených s pobytem a odkazem KHB
 • 16:45 – 17:00 přestávka
 • 17:00 – 17:20 MILAN HLAVAČKA: Jaký byl Karel Havlíček Borovský v české historiografii?
 • 17:20 – 17:40 JIŘÍ ŠTAIF: Symbolický potenciál interpretace Karla Havlíčka Borovského
 • 17:40 – 18:00 ROBERT ADAM: Současná edice Havlíčkovy korespondence
 • 18:00 – 18:40 VIKTOR VELEK: Karel Havlíček Borovský v hudbě (komentované hudební pásmo o hudební tvorbě KHB a o KHB v hudbě; účinkuje soubor Ostravská bandaska)
 • 18:40 – 20:00 diskusní panel s veřejností

středa 27. října

 • 8:30 – 9:00 registrace účastníků

Osobnost Karla Havlíčka

 • 9:00 – 9:15 PETR TVRDÝ: „Naposledy přišel Karel k nám před Božím tělem roku 1856“. Josefa Menšíkova a její vliv na občanskou společnost Německého Brodu druhé poloviny 19. století
 • 9:15 – 9:30 JAKUB RAŠKA: Čeští národní liberálové a dělnická sociální otázka ve čtyřicátých až šedesátých letech 19. století
 • 9:30 – 9:45 LUBOŠ VELEK: Zvolení Karla Havlíčka poslancem říšského sněmu
 • 9:45 – 10:00 LADISLAV HLADKÝ: Karel Havlíček a Slované
 • 10:00 – 10:15 diskuse
 • 10:15 – 10:45 přestávka

Karel Havlíček – český žurnalista a publicista

 • 10:45 – 11:00 MAGDALÉNA POKORNÁ: Škola národní a občanské odpovědnosti (Havlíček a jeho publicistika)
 • 11:00 – 11:15 EDUARD MIKUŠEK: Regionální žurnalistika českých Němců v revoluci 1848–1849
 • 11:15 – 11:30 LADISLAV FUTTERA: „I jindy jsem nevynechal žádnou příležitost a využil ji k tomu, abych svým čtenářům vychválil užitečná nařízení a otcovskou správu naší vlády.“ Korespondence Karla Havlíčka s úřady
 • 11:30 – 11:45 diskuse
 • 11:45 – 13:15 přestávka

Karel Havlíček Borovský literární

 • 13:15 – 13:30 FRANTIŠEK MARTÍNEK: Podoby Karla Havlíčka v jeho dopisech
 • 13:30 – 13:45 ANNE HULTSCH: Ilustrace jako interpretace. Křest sv. Vladimíra a jeho různá vydání
 • 13:45 – 14:00 diskuse

Odkaz Karla Havlíčka Borovského

 • 14:00 – 14:15 MARIE L. NEUDORFLOVÁ: „Ten nám teprve oči otevřel, dříve jsme ani nevěděli, co jsme a čí jsme.“
 • 14:15 – 14:30 ONDŘEJ SLAČÁLEK: Havlíček Masaryka a Havlíček radikálů
 • 14:30 – 14:45 MILENA LENDEROVÁ: Zdeňka Havlíčková – život po životě
 • 14:45 – 15:00 diskuse
 • 15:00 – 15:15 přestávka
 • 15:15 – 15:30 DOMINIK MELICHAR: Přislibuj si mně, poroučej si mně, vyhrožuj si mně, přece zrádcem nebudu. Obraz Karla Havlíčka Borovského v samizdatu
 • 15:30 – 15:45 LUBOMÍR MÜLLER: Píseň Jaroslava Hutky Havlíčku, Havle a její dopady v české justici 20. a 21. století
 • 15:45 – 16:00 diskuse
 • 16:00 zakončení konference

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod současně v úterý 26. října 2021 pořádá diskusní panel o osobě a díle Karla Havlíčka Borovského určený pro studenty středních škol.

Bližší informace na: www.muzeumhb.cz


Tisk (PDF)