Fotografická soutěž Po stopách T. G. Masaryka

Datum konání: 
5. 6. 2018, 12:00 - 31. 8. 2018, 0:00

fotosoutez_po-stopach-tgm.jpg?itok=7NmEI5TE Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR vyhlašuje fotosoutěž „Po stopách T. G. Masaryka“, která má za cíl zmapovat pomníky, busty, stavby a další objekty a místa připomínající osobnost prvního československého  prezidenta T. G. Masaryka v Česku a v zahraničí. Navazuje na stejnojmenný interaktivní projekt, který sleduje historii a proměny paměti spjaté s Masarykovou osobností http://tg-masaryk.cz/.

Soutěž probíhá v období od 1. června do 31. srpna 2018 na portálu http://tg-masaryk.cz/. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci, instituce  (archivy, muzea, školy…) i obce, které přihlásí a nahrají fotografie současné (pořízené po r. 1989) nebo historické (do r. 1989) zachycující „stopu“ T. G. Masaryka. „Cílem soutěže je přes médium fotografie popsat pohnuté příběhy odehrávající se ve veřejném prostoru po celé 20. století, včetně momentu vzniku, ničení či obnovení soch a pomníků T. G. Masaryka“, říká za organizátory soutěže Lucie Merhautová. Soutěž podporuje aktivní přístup k dějinám a historické paměti regionů.

O vítězných fotografiích rozhodne hlasování přímo na portálu společně s odbornou porotou. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 27. října 2018, v předvečer 100. výročí založení Československé republiky.

Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na stránkách http://tg-masaryk.cz/soutez.

Pořadatelem soutěže je Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., partnery měsíčník Dějiny a současnost a Centrum FotoŠkoda.

 

Leták (pdf)

Add to My Calendar