Nový příspěvek EHRI Document Blogu: “They became my children too”: The Multi-layered meanings of family letters from the Jewish Maquis in France

ehri.jpg?itok=khLroq9A Příspěvek analyzuje vícevrstevně kódovaný jazyk soukromých dopisů Roberta Gamzona, vedoucího francouzských židovských skautů, zaslaných jeho ukrývané rodině. Dopisy dávají nahlédnout do jeho osobních zkušeností, koordinace jeho vzrůstajících aktivit v oblasti podzemního odboje a způsobů komunikace o těchto aktivitách. Ukazují, jak odboj francouzských židovských skautů fungoval, a jak Gamzon tuto práci vnímal.

 

Více informací naleznete na: https://blog.ehri-project.eu/2021/07/29/they-became-my-children-too/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.