Časopis Práce z dějin Akademie věd, 2/2021 – výzva autorům

Datum konání: 
31. 5. 2021, 0:00

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií do čísla 2/2021: 31. května 2021

 

Kontakt: smidrkalova@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, angličtina, slovenština

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/prace-z-dejin-akademie-ved-114

Plný obsah časopisu: www.ceeol.com

 

Práce z dějin Akademie věd je recenzovaný odborný časopis evidovaný v databázi ERIH PLUS vydávaný Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky. Časopis se zaměřuje na dějiny vědeckých institucí, přináší texty o životě a díle předních vědců a reflektuje sociální dějiny vědy. Zabývá se pramennou základnou k dějinám vědy, výběrem, zpracováním, zpřístupňováním a využíváním archivních fondů a sbírek, spisovou službou a ediční činností. Věnuje se obecnějším tématům z archivnictví, dějin vědy a vzdělanosti, společenské reflexi vědy a profesionalizaci vědy, koncepcím vědní politiky, vztahům a komunikaci mezi vědci i v síti vědeckých institucí, a to i v širším mezinárodním kontextu.

 

Kromě studií redakce přijímá také příspěvky do pravidelných rubrik Edice, Archivní fondy, Kronika, Recenze a Zprávy týkající se výše vymezených tematických oblastí.

Pokyny pro autory a bližší informace o průběhu recenzního řízení:

https://www.mua.cas.cz/cs/pokyny-pro-autory-a-informace-o-prubehu-recenzniho-rizeni-405

 

Tisk (PDF)