Přednáška: Anarchie a demokracie před 100 lety? Česko a Bavorsko mezi monarchií a republikou

Datum konání: 
26. 4. 2018, 19:00

(vstup od 18:30)

Místo konání: Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, Michalská 12, Praha 1

Pořádají: Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice; Collegium Carolinum

 

munchen-1918.jpg?itok=DpUvvnEK Přednášející:

Prof. Dr. Hermann Rumschöttel z Mnichova, bývalý generální ředitel Bavorských státních archivů a

doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., z Prahy, zástupce ředitele pro výzkum Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

s navazující diskuzí moderovanou Dr. Johannesem Gleixnerem a Dr. Robertem Luftem (oba z Collegia Carolina).

 

Přednášky i následná diskuze budou simultánně tlumočeny do německého, resp. českého jazyka.

 

Z důvodu omezené kapacity prosíme o včasné a závazné přihlášení včetně uvedení jmen hostů do 20. dubna 2018 e-mailem na prag@stk.bayern.de. V případě vyčerpání kapacity prosíme o pochopení, že Vaše přihlášení bohužel nebudeme moci zohlednit. Vstup je zdarma.

 

Tisk (pdf)

Add to My Calendar