Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Republika československá 1918–1939

Hájková, Dagmar a Horák, Pavel. Republika československá: 1918-1939. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 1020 stran. ISBN 978-80-7422-643-4.

Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949-1950

HORÁK, Pavel a Vilém PREČAN. Únor 1948 očima poražených: záznam diskuzí exilových politiků z let 1949-1950. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-623-6.

Práce z dějin Akademie věd, 2018/1

Autoři příspěvků: Doubravka Olšáková, Miroslav Kunštát, Milada Homolková, Andrea Svobodová, Hana Navrátilová, Petra Tomsová, Jindřich Schwippel

Geteilte Berge. Eine Konfliktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra
Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Hálek, Jan, ed. a Mosković, Boris, ed. Ve službách Maffie?: český domácí protirakouský odboj (1914-1918) v zrcadle ego-dokumentů. První vydání. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018. 220 stran. EGO (Paměti, Deníky, Korespondence); svazek 17. ISBN 978-80-7422-636-6.

Zdeněk Nejedlý. Známý- neznámý? Svědectví fotografií

KÁBOVÁ, Hana a Petra TOMSOVÁ. Zdeněk Nejedlý známý - neznámý?: svědectví fotografií. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-86-6.

Věda pod Rokoskou. Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, Vlasta MÁDLOVÁ a Jiří ŠOUKAL. Věda pod Rokoskou: dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-88-0.

Science overcoming borders

Dvořáčková, Věra, ed. a Franc, Martin, ed. Science overcoming borders. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 275 stran. ISBN 978-80-87782-87-3.

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

HRADILOVÁ, Marta a Marie TOŠNEROVÁ. Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2018. ISBN 978-80-87782-83-5.

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Konrád, Ota a Kučera, Rudolf. Cesta z apokalypsy: fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914-1922. První vydání. Praha: Academia, 2018. 364 stran. České moderní dějiny; 5. ISBN 978-80-87782-82-8.

 

Studie o rukopisech XLVII (2017)

Autoři příspěvků: Viktor Kubík, Milada Svobodová, Kamil Boldan, Marie Tošnerová, Miroslava Květová, Tomáš Pražák, Jindřich Marek, Hana Kábová, Naďa Fiedlerová

Pražské povstání 1945. Svědectví protagonistů

dotisk vydání z roku 2015

Jan Krčmář: Paměti. Díl I. (do roku 1918)

VELEK, Luboš, Alice VELKOVÁ a Martin KLEČACKÝ. Jan Krčmář: paměti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7415-146-0.

Střed | Centre, 2017/2

Pohled zvenčí. České národní hnutí 19. století v mezinárodní reflexi | Looking in from the Outside. The Czech 19th Century National Movement in International Thought

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Marta HRADILOVÁ – Hana PÁTKOVÁ. Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350. Praha: Scriptorium, 2017, 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9.

Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

MASARYK, Tomáš Garrigue, Karel PICHLÍK a Vojtěch KESSLER. Válka a revoluce. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2017. Spisy T. G. Masaryka. ISBN 978-80-86142-58-6.

Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy

Robert KVAČEK a Josef TOMEŠ. Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939-1945): Svědectví a úvahy. Praha: Masarykův ústav a Archiv, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-494-2.

Naše doba. Texty z let 1892–1894

T. G. Masaryk, Naše doba. Texty z let 1892–1894. Spisy T. G. Masaryka, sv. 22. Ed. Jiří Flaišman. Praha: Ústav T. G. Masaryka; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 506 s.

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Hálek, Jan. Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie. Praha: Vyšehrad, 2017. 312 stran. Velké postavy českých dějin, 24. ISBN 978-80-7429-800-4

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena KOKEŠOVÁ, Petr KOTYK, Irena KRAITLOVÁ. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I (1893–1895). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 453 s. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-68-2.

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938), Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.), Praha: Institut pro studium literatury – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017, 366 s.

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

BRODSKÝ, Pavel a Martina ŠUMOVÁ. Iluminované rukopisy v archivech na území Čech. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 383 s. Studie o rukopisech. Monographia, 21. ISBN 978-80-87782-79-8.

 

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života

Svatopluk HERC. Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Praha: Masarykův ústav a Archiv; Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Ego: paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-577-2.

Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany

KLEČACKÝ, Martin. Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany. Praha: Academia, 2017, 303 s. České moderní dějiny, 3. ISBN 978-80-200-2793-1.

Koresdpondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem / Korespondence Adama Vetulaniho s Miroslavem Boháčkem

Dziurzyńska, Ewa, ed. a Šumová, Martina, ed. Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017. 230 stran, [20] stran obrazových příloh. ISBN 978-83-7676-103-9.

Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

KOVÁČ, Dušan, Miloš ŘEZNÍK a Martin SCHULZE WESSEL. Paměť - expozice - ukádání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu. Praha: Česko-německá komise historiků, 2017. Nová řada (publikace Česko-německé komise historiků). ISBN 978-80-87782-73-6.

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé

JOSEFOVIČOVÁ, Milena. Německá vysoká škola technická v Praze (1938-1945): struktura, správa, lidé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3505-7.

Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948

KUNŠTÁT, Miroslav, Jaroslav ŠEBEK a Hildegard SCHMOLLER. Krize, válka a nový začátek: Československo a Rakousko v letech 1933-1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví. ISBN 978-80-87782-80-4.

 

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.