Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Science overcoming borders

DVOŘÁČKOVÁ, Věra a Martin FRANC. Science overcoming borders. Přeložil Hynek ZLATNÍK, přeložil Steve COLEMAN. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-87-3.

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)
Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948

KLEČACKÝ, Martin (ed.). Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. Ediční řada Centra středoevropských studií, 3. ISBN 978-80-87782-98-9.

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Hálek, Jan, ed. a Mosković, Boris, ed. Ve službách Maffie?: český domácí protirakouský odboj (1914-1918) v zrcadle ego-dokumentů. První vydání. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2018. 220 stran. EGO (Paměti, Deníky, Korespondence); svazek 17. ISBN 978-80-7422-636-6.

Republika československá 1918–1939

Hájková, Dagmar a Horák, Pavel. Republika československá: 1918-1939. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 1020 stran. ISBN 978-80-7422-643-4.

Zdeněk Nejedlý. Známý- neznámý? Svědectví fotografií

KÁBOVÁ, Hana a Petra TOMSOVÁ. Zdeněk Nejedlý známý - neznámý?: svědectví fotografií. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-86-6.

Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949

CHARVÁT, Josef, Marie BAHENSKÁ a Hana BARVÍKOVÁ. Josef Charvát v dobách naděje a zmaru: deníky z let 1946-1949. Praha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2018. Ego : paměti, deníky, korespondence. ISBN 978-80-7422-635-9.

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

HÁJKOVÁ, Dagmar, Pavel HORÁK, Vojtěch KESSLER a Miroslav MICHELA. Sláva republice!: oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2870-9.

S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948)

ŠŤOVÍČEK, Ivan, HUBENÝ, Davin (eds.). S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948). Praha: Národní archiv; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-7469-079-2 (NA), 978-80-87782-78-1 (MÚA).

Věda pod Rokoskou. Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

DVOŘÁČKOVÁ, Věra, Vlasta MÁDLOVÁ a Jiří ŠOUKAL. Věda pod Rokoskou: dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-88-0.

Pražské povstání 1945. Svědectví protagonistů

dotisk vydání z roku 2015

Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí exilových politiků z let 1949-1950

HORÁK, Pavel a Vilém PREČAN. Únor 1948 očima poražených: záznam diskuzí exilových politiků z let 1949-1950. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-623-6.

Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu historika Martina Kučery

TOMEŠ, Josef. Historie jako vášeň i poslání: k životnímu jubileu historika Martina Kučery. Praha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2018. Ad honorem eruditorum. ISBN 978-80-87782-92-7.

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku

HRADILOVÁ, Marta a Marie TOŠNEROVÁ. Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2018. ISBN 978-80-87782-83-5.

Studie o rukopisech XLVII (2017)

Studie o rukopisech (XLVII, 2017) přináší mimořádně zajímavý příspěvek věnovaný doposud málo známému rukopisu s popisem portrétní galerie rodu Wettinů, původně uložené v drážďanské rezidenci, která je od konce 2. světové války nezvěstná. Další studie se věnují vztahu mezi mecenášem a jím zaměstnaným umělcem na příkladu kardinála Stefaneschiho a malíře Giotta, zaniklým soukromým knihovnám z kostnické diecéze dochovaným v rukopisné sbírce pražské lobkowiczké knihovny či nejmenšímu česky psanému rukopisu Starého zákona z tzv. Valdštejnské sbírky.  Dva příspěvky se zabývají činností významných badatelů z oboru pomocných věd historických – J. Truhláře a J. V. Šimáka. V rubrice Materiály je publikována první část soupisu dochovaných rukopisů Rožmberské knihy. Součástí svazku jsou recenze nové kodikologické literatury a výběrová bibliografie kodikologické literatury za léta 2010-2015.

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČ: 67985921
číslo účtu: 69 527 011 / 0710

 

Copyright © 2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.