Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00  Praha 8


Tel.:  286 010 110
Fax.: 284 680 150
e-mail: mua@mua.cas.cz
www.mua.cas.cz
IČ 67985921
číslo účtu 69527011/0710
ID datové schránky: cgsns2j

Domů

Vítejte na stránkách MÚA!

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je vědeckým ústavem Akademie věd České republiky. Jeho jedinečnost spočívá v interdisciplinárním prolínání vědeckých oborů (zejména historie, archivnictví, pomocných věd historických, politologie, literární historie). Zabývá se výzkumem moderních dějin českých zemí v středoevropském kontextu a s akcentem na masarykovská bádání a na dějiny vědeckých institucí a osobností, dále se zaměřuje na archivnictví a kodikologii. Předmětem činnosti je rovněž přejímání a zpracování archiválií z pracovišť Akademie věd České republiky a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců. Na základě smlouvy pečuje o archivní a knihovní fondy Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Ústav poskytuje servisní a poradenské služby vědecko-informačního charakteru a zajišťuje dohled nad spisovou službou v rámci Akademie věd České republiky.


 

Aktuality pro nejbližší dny

 

Konference

Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015 / Non-University Institutions in Science and Humanities, 1890–2015

Ke 125. výročí založení České akademie věd a umění pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR  ve spolupráci s Kabinetem pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ve dnech 28. – 29. května 2015 v Praze mezinárodní konferenci Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015 / Non-University Institutions in Science and Humanities, 1890–2015.

Místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

pozvánka (pdf)

program (pdf)


 

Slavnostní přednáška Jindřicha Schwippela

Etika archivní práce

Pořádají: Česká archivní společnost, Národní archiv v Praze

18. 6. 2015 od 10:00, přednáškový sál Národního archivu, Archivní 4, Praha 4

pozvánka (pdf)


 

Střed | Centre, 2/2015 – Výzva autorům

Téma čísla: Státní svátky a jejich oslavy ve střední Evropě 19. a 20. století

Call for papers – zde (pdf)


 

Konference

Liberation, Revolution, Transformation Central Europe in 1945 in an interdisciplinary perspective

5. – 7. 11. 2015, Praha

pořádá Centrum středoevropských studií (společné pracoviště CEVRO Institute, o. p. s., a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.)

Call for Papers – English (pdf)


 

Výzkumné semináře MÚA AV ČR a Institutu mezinárodních studií FSV UK

Výzkumné semináře MÚA AV ČR a Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK se budou konat každé druhé pondělí, vždy od 16:00, v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, schodiště C, 3. patro.

program na jaro 2015 (pdf)

Dovolujeme si oznámit, že přednáška Miroslava Kunštáta o projektu Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938: Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu, která se měla uskutečnit 30. března 2015, se ruší. O náhradním termínu budeme informovat.


 

Další aktuality

 

Právě vyšlo

Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, roč. 6, 2014, č. 2.


Téma čísla: Boj o půdu. Agrární hnutí a politika 1880–1948

obsah zde


 

Konference

Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914–1923

Pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s FSV UK a Imre Kertész Kolleg, Universität Jena.

17. - 19. 9. 2015, Praha

Deadline přihlášek: 31. 12. 2014

call for papers (pdf) 


   

Střed | Centre, 1/2015 – Výzva autorům

Téma čísla: Korupce, klientelismus a neformální vztahy v ekonomice, politice a společnosti

Call for papers – zde (pdf)


 

Právě vyšlo

Práce z dějin Akademie věd, 2014, roč. 6, čís. 1.

obsah a resumé


  

Právě vyšlo

Ivan ŠŤOVÍČEK a kol., Edvard Beneš (1884–1948). Písemná pozůstalost, Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, svazek 4, Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013, 6 dílů, celkem 1343 s., ISBN 978-80-87782-14-9.

 

Předkládaný soubor inventářů obsahuje společný úvod, který se vztahuje k písemné pozůstalosti Edvarda Beneše jako celku, tj. životopis původce a dějiny fondu. Jednotlivé díly jsou uvozeny archivními charakteristikami, rozbory obsahů a informacemi o uspořádání, za nimi následující inventární seznamy příslušných částí fondu.

Veškerá písemná pozůstalost E. Beneše je chápána a evidována jako jeden archivní fond Edvard Beneš (značka EB), který má čtyři oddíly. První oddíl (EB I) tvoří nejstarší písemnosti politického archivu, tj. písemnosti z let 1918–1938, oddíl druhý (EB II) soustřeďuje veškerou písemnou agendu z let 1939–1945, oddíl třetí (EB III) obsahuje dokumenty z let 1945–1948. Dokumenty soukromé povahy, osobní doklady, sbírka dokumentů o politické činnosti v letech 1915–1918, rukopisy literárních prací, soubor přednášek a projevů, poznámky, sbírky dokumentů k vědecké literární činnosti a ke psaní pamětí a konečně osobní korespondence a fotografie jsou zařazeny do oddílu čtvrtého (EB IV). Inventář E. Beneše je vydáván v šesti dílech o celkovém počtu 1343 stran.

Edvard Beneš

 Přehled dílů:

  1. Fond Edvard Beneš, oddíl I – veřejná činnost 1918–1938
  2. Fond Edvard Beneš, oddíl II – veřejná činnost 1939–1945
  3. Fond Edvard Beneš, oddíl III – veřejná činnost 1945–1948
  4. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/1 – osobní dokumenty
  5. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/2 – osobní korespondence
  6. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/3 – fotografie 

 

Právě vyšlo

Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, roč. 6, 2014, č. 1.

obsah


 

Anketa časopisu Dějiny a současnost – nejlepší historická kniha za rok 2013

Kniha Život na příděl pracovníka MÚA AV ČR Rudolfa Kučery byla oceněna v anketě časopisu Dějiny a současnost jako nejlepší historická kniha za rok 2013 v kategorii "Původní česká práce".

Anotace knihy: Jak proměnila první světová válka každodenní život statisíců dělníků v českých továrnách? Jaké nové významy dostávaly v prostředí akutního materiálního nedostatku základní aspekty lidského života, jako například kde, jak a co jíst nebo v jakých podmínkách a s kým pracovat? Jak proměnila totální válka organizovaný dělnický kolektiv?

Kniha sleduje tyto a podobné otázky ve čtyřech základních sférách válečného dělnického života: ve sféře konzumace potravin, výkonu průmyslové práce, genderových vztahů a sociálních protestů, které se s postupující válkou stávaly čím dál více běžným koloritem většiny českých měst.

 

Právě vyšlo

Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Ed. Josef Tomeš, Richard Vašek. Ad honorem eruditorum, sv. 1. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, ISBN 978-80-87782-22-4, 2014, 228 s.

Pamětním sborníkem Historička československé demokracie si připomínáme významné životní jubileum, kterého se v letošním roce dožívá docentka Eva Broklová, DrSc., emeritní ředitelka Masarykova ústavu Akademie věd České republiky a současná předsedkyně Masarykovy společnosti. Sborník obsahuje příspěvky, vesměs původní historické studie či eseje jejích dlouholetých kolegů, přátel a spolupracovníků. Je uveden biografickým medailonem jubilantky a uzavřen bibliografií jejích dosud vydaných děl.

Historička československé demokracie – obálka

 

Studie o rukopisech, XLII, 2012

Čtyřicátý druhý svazek Studií o rukopisech (XLII, 2012) přináší článek věnovaný Martinu z Tišnova, jenž byl doposud znám jako písař rukopisů a autor latinských panegyriků. Nově nalezená fakta naznačují i možnost, že je totožný se stejnojmenným tiskařem, který působil v 2. polovině 15. století v Kutné Hoře. Další příspěvky se zabývají odkazem knih klášteru augustiniánů kanovníků v Třeboni lékařem Martinem z Třeboně či raně novověkými narativními prameny k dějinám Jáchymova. V rubrice materiály je publikován soupis středověkých latinských rukopisů z kláštera františkánů v Chebu, které jsou od roku 2008 uloženy v Národní knihovně v Praze. Nedílnou součástí svazku jsou recenze nové literatury a bibliografie české kodikologické literatury za rok 2009.

  Studie o rukopisech, XLII, 2012 – obálka

Studie o rukopisech, XLIII, 2013

První příspěvek tohoto svazku Studií o rukopisech (XLIII, 2013) se zabývá anonymním výkladem na knihu Job a zvažuje možnost autorství Jakoubka ze Stříbra. Další článek připomíná osobnost profesora Miroslava Boháčka, významného kodikologa a prvního výkonného redaktora Studií o rukopisech. Obsáhlý příspěvek z připravovaného souboru studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby je tentokrát věnován klasifikaci gotických malovaných iniciál. V rubrice materiály je zařazen soupis rukopisných zlomků ze sbírek Státního okresního archivu v Kutné Hoře. Svazek doplňuje rozsáhlá recenzní příloha.

  Studie o rukopisech, XLIII, 2013 – obálka

  

Dokončení projektu The Rare Books Indexing Project

Knihovna MÚA AV ČR spustila novou webovou aplikaci – databázi starých tisků z historického knižního fondu Ústavu T. G. Masaryka. Jedná se o tisky 16. století a některé další vybrané části 17. a 18. století, včetně fotografické dokumentace titulních stran.
Projekt vznikl díky finanční podpoře společnosti IBM ČR v rámci programu "Community Impact Grant".

Více na http://oldprint.mua.cas.cz


  

Navštivte náš nový e-shop a nakupujte publikace MÚA se slevou! (zde)