Otevření nového sídla Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

6. 11. 2017

Po 85 letech se naplnilo přání prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., jako nástupce Ústavu T. G. Masaryka, který v roce 1932 obdržel od prezidenta Masaryka jeho soukromý archiv, knihovnu a sbírku darů, se v těchto dnech dočkal vlastní budovy. Spolu s novostavbou byl otevřen i moderní depozitář Knihovny TGM a rovněž byl představen projekt, který má unikátní Masarykovu pozůstalost, svého času jednu z největších soukromých knižních sbírek ve střední Evropě, zpřístupnit široké veřejnosti.

Poslední část Masarykovy knihovny je sice ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ale během slavnostního otevření byla mezi rektorem UK Tomášem Zimou a ředitelem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Lubošem Velkem uzavřena smlouva o scelení knihovny a předání její univerzitní části do správy Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.